NL
 • International

 • English Version EN

Thoraxbandages en hoofd-hals bandages

Compressiondevices

De diagnose kanker wordt veelvuldig gesteld. Gelukkig zijn er ook steeds meer behandelmogelijkheden. Helaas hebben deze behandelmogelijkheden ook gevolgen in negatieve zin. Restschade, oedeem en hierdoor bewegingsbeperkingen komen steeds vaker voor. Er zijn veel behandelmogelijkheden ook voor deze “gevolg schade” Juzo probeert hier een aanvulling op te even.

Onderwerp

 • ICF classificatie
 • Borstkanker, behandelingsmogelijkheden
 • Hoofd-halstumoren en de behandeling hiervan
 • Product kennis
 • Het aanmeten van een thoraxbandage en een hoofd-hals bandage

Thema / inhoud

 • Introductie en uitleg van het programma
 • Introductie borstkanker, je zal het maar hebben, behandeling
 • Thoraxbandages/brandwondenkleding
 • Hoofd-hals tumoren, behandeling
 • Aanmeten van een hoofdhals bandage
 • Product aanvullingen en verdere mogelijkheden Juzo
 • Toets
 • Afsluiting

Aantal personen

Minimaal 10 personen

Accreditatie

 • Accreditatie CVC 5 punten
 • Accreditatie fysiotherapie 5 punten
 • Accreditatie huidtherapie 6 punten

Prijs

€ 150,-
Korting? Vraag naar onze mogelijkheden bij uw accountmanager

Tijdsduur

6 uur