DA
  • International

  • English Version EN

Erklæring om databeskyttelse iht. databeskyttelsesforordningen

1) Information om den datansvarliges indsamling af person- og kontaktoplysninger

1.1 Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker for interessen. Den efterfølgende tekst forklarer hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan identificere dig som person.

1.2 Den dataansvarlige på denne hjemmeside ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) er Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Deutschland, Tel.: +49 (0)8251 901 0, Fax: 0800 08 35 393, E-Mail: info@juzo.de. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

1.3 Den ansvarlige for dette websted har overladt databehandlingen til en databeskyttelsesansvarlig, der kan kontaktes på: "Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen, Tel: 08333 / 926936-0, Email: datenschutz@juzo.de"

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

2.1 Når du besøger vores hjemmeside til indhentning af information, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden måde videregiver informationer, indsamler vi kun de oplysninger, som din browser videregiver vores server (de såkaldte „serverlogfiler“). Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, der er nødvendige for os, så vi teknisk set er i stand til at vise dig hjemmesiden:

- Vores besøgte hjemmeside

- Dato og tidspunkt for besøget

- Mængde af de sendte data i bytes

- Kilde/henvisning, der har ført dig til hjemmesiden

- Anvendt browser

- Anvendt styresystem

- Anvendt IP-adresse (Anvendt IP-adresse (i givet fald: i anonymiseret form)

Vi behandler personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, fordi vi ønsker at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores hjemmeside. Vi hverken videregiver dataoplysninger eller anvender dem på anden måde. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere servelogfilerne, dersom konkrete omstændigheder tyder på ulovlig adfærd.

2.2 Denne hjemmeside anvender af sikkerhedsmæssige årsager og til beskyttelse af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger og forespørgsler til den ansvarlige) en TLS/SSL forbindelse. Du kan genkende forbindelsen på sekvensrækkefølgen https:// og hængelåsen i browserens adresselinje.

3) Cookies

3.1 For at gøre besøget på vores websted attraktivt og for at give dig mulighed for at anvende bestemte funktioner bruger vi cookies, altså små tekstfiler, der gemmes på din enhed. Når din browser lukkes, slettes nogle af disse cookies automatisk (de såkaldte „sessioncookies“), mens andre bliver på din enhed i længere tid og gør det muligt at gemme sideindstillinger (de såkaldte „persistente cookies“). Af oversigten over cookieindstillingen i din webbrowser fremgår det, hvor længe de persistente cookies gemmes.  

Hvis der gennem enkelte cookies, som vi har sat, også behandles personoplysninger, så behandles disse jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR enten til gennemførelse af kontrakten jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR, hvis du har givet dit samtykke, eller jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til varetagelse af vores legitime interesse i at levere den bedst mulige service på webstedet samt til at gøre besøget på webstedet kundevenligt og effektivt.

Du kan indstille din browser, så du får besked om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem.  

Vær venligst opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan vi ikke garantere, at vores websted fungerer optimalt.

3.2 Cookie declaration

4) Kontakt

Når du tager kontakt til os (fx via kontaktformular eller e-mail), indsamles der personoplysninger. På selve kontaktformularen kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles ved udfyldelse af formularen. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din anmodning fx til kontaktoptagelse og den dertil knyttede tekniske administration.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er vores legitime interesse i besvarelsen af din anmodning, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du tager kontakt, fordi du ønsker at indgå en aftale, så anvendes også retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR til databehandlingen. Dine oplysninger slettes efter, at din anmodning er blevet behandlet, hvilket er tilfældet, hvis det under omstændighederne kan udledes, at det berørte forhold er blevet behandlet, og såfremt det ikke strider mod reglerne om opbevaringspligt af personoplysninger.

5) Brug af dine data til direkte markedsføring

Tilmelding til vores e-mailnyhedsbrev
Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, sender vi dig oplysninger om vores tilbud med jævne mellemrum. For at få tilsendt nyhedsbrevet skal vi bare have din e-mailadresse. Yderligere oplysninger er frivillige, og de benyttes kun for at kontakte dig. Vi bruger den såkaldte dobbelte opt-in procedure, når vi sender nyhedsbreve. Dette betyder, at vi først sender dig et nyhedsbrev, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke til at få tilsendt nyhedsbrevet. Der efter sender vi dig en bekræftelsesmail, hvori du bliver bedt om at klikke på et link for at bekræfte, at du får tilsendt nyhedsbreve i fremtiden.

Når du aktiverer et link til bekræftelse giver du os tilladelse til at bruge dine personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet lagrer vi den IP-adresse, som internetudbyderen har registreret, samt dato og tidspunkt for tilmeldingen, så vi kan påvise et evt. misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt. De personoplysninger, vi indsamler ved tilmeldingen af nyhedsbrevet, benyttes udelukkende i reklameøjemed via nyhedsbrevet. Du kan til hver en tid afbestille nyhedsbrevet via linket i nyhedsbrevet eller ved at sende en besked herom til den ansvarliges adresse, der står ovenfor. Når du har annulleret tilmeldingen, slettes din e-mailadresse fra vores liste over modtagere af nyhedsbreve, medmindre du har givet udtrykkeligt tilsagn til, at vi fortsat kan bruge dine oplysninger, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

6) Online-marketing

Dotdigital
Til opfyldelse og synkronisering af kundestyringens diverse ydelser bruger dette websted den softwarebaserede markedsføringstjeneste fra følgende udbyder: dotdigital EMEA Ltd., No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, UK

Denne tjeneste muliggør den automatiserede behandling af aktivitetsfeeds, styring af annoncer i anvendte markedsføringskanaler samt succesanalyse af markedsføringstiltag og central e-mailmarkedsføring og kontaktstyring.

Der anvendes cookies til at udføre de forskellige funktioner. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen i din webbrowser på din enhed, og som gør det muligt for os at analysere din brug af webstedet. I den sammenhæng indsamler cookierne bestemte informationer som fx IP-adressen, placeringen, tidspunktet for sidevisningen.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du jf. art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

Yderligere retsgrundlag for databehandling, der anvendes i forbindelse med specifikke tjenester (som fx nødvendigheden af et udtrykkeligt samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR ved afsendelse af nyhedsbreve), forbliver upåvirket heraf.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

Ved en dataoverførsel til udbyderens placering sikrer den Europæiske Kommissions afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet et rimeligt databeskyttelsesniveau.

7) Webanalysetjenester 

7.1 Google (Universal) Analytics med Google Signals 
Dette websted bruger Google (Universal) Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruger såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din enhed og som sikrer, at vi kan analysere, hvordan du bruger webstedet. Oplysningerne om, hvordan du bruger dette websted (herunder den forkortede IP-adresse), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server, hvor de gemmes. Her kan det også forekomme, at oplysninger overføres til serverne hos Google LLC. i USA.

Dette websted bruger udelukkende Google (Universal) Analytics med den udvidede funktion "_anonymizeIp()", som gør, at IP-adressen behandles anonymt i en forkortet form, så oplysningerne ikke kan sættes direkte i forbindelse med en person. Denne udvidelse gør, at Google forinden forkorter din IP-adresse inden for Den Europæiske Union eller andre stater, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hele IP-adressen overføres kun i undtagelsestilfælde til en server hos Google LLC. i USA og forkortes der. Google bruger disse oplysninger på vores vegne for at analysere, hvordan du bruger webstedet, lave rapporter om aktivitet på hjemmesiden og tilbyde os yderligere tjenester i forbindelse med brug af webstedet og internettet. IP-adressen, der overføres fra din browser i forbindelse med Google (Universal) Analytics, sættes ikke i forbindelse med andre data fra Google.

Vha. en speciel funktion, de såkaldte "demografiske kendetegn", gør Google Analytics det muligt at opstille statistikker, der indeholder oplysninger om den besøgendes alder, køn og interesser på baggrund af en evaluering af interesserelevant annoncering samt besøgerdata fra tredjepartsudbydere. Dette gør det muligt at bestemme og sondre mellem brugerkredse på webstedet mhp. at optimere gennemførelsen af markedsføringstiltag til målgrupperne. Datasæt, der er indhentet på baggrund af de "demografiske kendetegn«, kan dog ikke henføres til nogen bestemt person.

Nærmere oplysninger om Google Analytics nævnte databehandling og om Googles håndtering af oplysninger fra websteder finder du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brug af Google Analytics cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dette samtykke bruges Google Analytics ikke, mens du besøger siden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "cookie-værktøjet", der bruges på hjemmesiden.

På dette websted kan tjenesten "Google Signals" også bruges som en udvidelse af Google Analytics. Med Google Signals kan Google udarbejde rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Hvis du har aktiveret "personaliserede annoncer" i dine indstillinger for Google-kontoen og har knyttet dine internetaktiverede enheder til din Google-konto, kan Google analysere brugeradfærd på tværs af enhederne og oprette databasemodeller på baggrund heraf, forudsat at du har givet dit samtykke til brugen af Google Analytics i henhold til art. 6 stk. 1 litra a i GDPR (se ovenfor). Der tages hensyn til logins og enhedstyper for alle sidebesøgende, der var logget ind på en Google-konto og foretog en konvertering. Dataene viser bl.a., på hvilken enhed du klikkede første gang på en annonce, og på hvilken enhed den tilhørende konvertering fandt sted. For så vidt som Google Signals anvendes, modtager vi ingen personlige data fra Google, men kun statistikker, der er udarbejdet på grundlag af Google Signals. Du har mulighed for at deaktivere funktionen "personaliserede annoncer" i indstillingerne for din Google-konto og dermed slå analysen på tværs af enheder fra.

Du kan gøre dette ved at følge vejledningen på denne side: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da

Du kan finde yderligere oplysninger her: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=da

Som en udvidelse af Google Analytics kan funktionen "UserIDs" også anvendes på dette websted. Ved at tildele individuelle UserID'er kan vi få Google til at oprette rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Det betyder, at din brugsadfærd også kan analyseres på tværs af enheder, hvis du har givet dit tilsvarende samtykke til brugen af Google Analytics i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 litra a i GDPR, hvis du har oprettet en personlig konto ved at registrere dig på dette websted og er logget ind på din personlige konto på forskellige slutenheder med dine relevante login-data. De data, der indsamles på denne måde, viser bl.a., på hvilken endenhed du klikkede på en annonce første gang, og på hvilken endenhed den pågældende konvertering fandt sted.

Vi har indgået en databehandleraftale med Google til brug af Google Analytics, i hvilken vi forpligter Google til at beskytte vores besøgendes oplysninger og ikke videregive disse til tredjemand.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Du kan se yderligere vejledninger om Google (Universal) Analytics her: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da
 

7.2 Google Analytics 4 
Dette websted bruger Google Analytics 4, der er en tjeneste fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), der anvendes til at analysere brugen af webstedet.

Ved brug af Google Analytics 4 anbringes som standard de såkaldte "Cookies". Cookies er tekstfiler, der gemmes på din enhed og gør, at vi kan analysere, hvordan du bruger et websted. Oplysningerne om, hvordan du bruger webstedet (herunder den forkortede IP-adresse, der sendes af din enhed og forkortes med de sidste cifre), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes og behandles. Her kan det også forekomme, at der sker en overførsel af oplysninger til servere, der tilhører virksomheden Google LLC med hjemsted i USA, hvor der kan ske yderligere behandling af oplysningerne.

Ved brug af Google Analytics 4 indsamles og behandles den IP-adresse, din enhed sender, når du bruger webstedet, som udgangspunkt og automatisk anonymt, så de indsamlede oplysninger ikke kan tilknyttes til dig som person. Denne automatiske anonymisering sker ved, at den IP-adresse, der sendes via din enhed, forinden forkortes med de sidste cifre af Google inden for Den Europæiske Unions medlemsstater (EU) eller andre stater, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Google bruger disse og andre oplysninger på vores vegne til at analysere, hvordan du bruger webstedet, lave rapporter (reports) om aktivitet på webstedet og tilbyde os yderligere tjenester i forbindelse med brug af webstedet og internettet. Derved sættes den forkortede IP-adresse, der overføres fra din enhed i forbindelse med Google Analytics 4, ikke i forbindelse med andre oplysninger fra Google. De oplysninger, der er overført i forbindelse med brugen af Google Analytics 4, opbevares i 2 måneder og slettes efterfølgende.

Vha. en speciel funktion, de såkaldte »demografiske kendetegn”, gør Google Analytics 4 det muligt at opstille statistikker, der indeholder oplysninger om webstedsbrugerens alder, køn og interesser på baggrund af en evaluering af interessebaseret reklame og brug af oplysninger fra tredjemand. Dette gør det mulig at bestemme og sondre mellem brugerkredse på webstedet mhp. at optimere gennemførelsen af markedsføringstiltag til målgrupperne. Oplysninger, der er indhentet på baggrund af de ”demografiske kendetegn” kan dog ikke henføres til nogen bestemt person og således heller ikke til dig personligt. Oplysninger, der er indhentet på baggrund af de ”demografiske kendetegn”, opbevares i 2 måneder og slettes efterfølgende.

Alle ovenfor beskrevne behandlinger, navnlig brug af Google Analytics cookies til lagring og udvælgelse af oplysninger på den enhed, du besøger webstedet med, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dit samtykke anvendes Google Analytics 4 ikke, når du besøger webstedet. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du på et tidspunkt har givet, med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "Cookie-Consent-Tool", der findes på webstedet.

På dette websted kan tjenesten "Google Signals" også bruges som en udvidelse af Google Analytics. Med Google Signals kan Google udarbejde rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Hvis du har aktiveret "personaliserede annoncer" i dine indstillinger for Google-kontoen og har knyttet dine internetaktiverede enheder til din Google-konto, kan Google analysere brugeradfærd på tværs af enhederne og oprette databasemodeller på baggrund heraf, forudsat at du har givet dit samtykke til brugen af Google Analytics i henhold til art. 6 stk. 1 litra a i GDPR (se ovenfor). Der tages hensyn til logins og enhedstyper for alle sidebesøgende, der var logget ind på en Google-konto og foretog en konvertering. Dataene viser bl.a., på hvilken enhed du klikkede første gang på en annonce, og på hvilken enhed den tilhørende konvertering fandt sted. For så vidt som Google Signals anvendes, modtager vi ingen personlige data fra Google, men kun statistikker, der er udarbejdet på grundlag af Google Signals. Du har mulighed for at deaktivere funktionen "personaliserede annoncer" i indstillingerne for din Google-konto og dermed slå analysen på tværs af enheder fra.

Du kan gøre dette ved at følge vejledningen på denne side: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da

Du kan finde yderligere oplysninger her: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=da

Som en udvidelse af Google Analytics kan funktionen "UserIDs" også anvendes på dette websted. Ved at tildele individuelle UserID'er kan vi få Google til at oprette rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Det betyder, at din brugsadfærd også kan analyseres på tværs af enheder, hvis du har givet dit tilsvarende samtykke til brugen af Google Analytics i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 litra a i GDPR, hvis du har oprettet en personlig konto ved at registrere dig på dette websted og er logget ind på din personlige konto på forskellige slutenheder med dine relevante login-data. De data, der indsamles på denne måde, viser bl.a., på hvilken endenhed du klikkede på en annonce første gang, og på hvilken endenhed den pågældende konvertering fandt sted.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Yderligere juridiske oplysninger om Google Analytics 4 fås på følgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da

Nærmere oplysninger om Google Analytics 4 nævnte databehandling og om Googles håndtering af oplysninger fra websteder finder du her: Yderligere oplysninger om Google Signals fås på følgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da

7.3 Google Tag Manager

Dette websted gør brug af „Google Tag Manager“, en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (i det følgende kaldet: „Google“). Google Tag Manager danner et teknisk grundlag for at kunne indsamle diverse webapplikationer, blandt andet også tracking- og analysetjenester, og via en samlet brugeroverflade for at kunne kalibrere, styre og tilknytte til betingelser.

Selve Google Tag Manager gemmer ingen informationer på brugernes enheder eller analyserer dem. Tjenesten gennemfører heller ikke selv dataanalyser.

Når websiden åbnes, sendes din IP-adresse dog via Google Tag Manager til Google, hvor den eventuelt gemmes. Også en overførsel til Google LLC.-servere i USA er mulig.

Denne behandling gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dette samtykke bruges Google Tag Manager ikke, mens du besøger siden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde det af dig meddelte samtykke med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "cookie-værktøjet", der bruges på hjemmesiden. Vi har indgået en databehandleraftale med Google, i hvilken vi forpligter Google til at beskytte vores besøgendes oplysninger og ikke videregive disse til tredjemand.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Flere databeskyttelsesoplysninger om Google Tag Manager finder du her: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=da

Om databeskyttelsesrelevante tjenester og applikationer, der er blevet sammenkædet i Google Tag Manager, modtager du i denne databeskyttelseserklæring i de pågældende afsnit særlige informationer.

7.4 Mouseflow (Mouseflow ApS)
Dette websted bruger webanalysetjenesten fra følgende udbyder: Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 København, Danmark

Ved hjælp af cookies og/eller sammenlignelige teknologier (sporingspixel, web beacons, algoritmer til analyse af informationer fra enheder og browsere) indsamler og gemmer tjenesten pseudonymiserede besøgsdata, herunder informationer fra enheden som f.eks. IP-adresse og browserinformationer, til statistisk analyse af brugeradfærden på vores websted og oprettelse af pseudonymiserede brugerprofiler. Blandt andet er det således muligt at analysere bevægelsesmønstre (såkaldte heatmaps), der viser varigheden af besøg samt interaktioner med indhold (f.eks. indtastning af tekst, scrolling, klik og mouseovers). Ved pseudonymisering fjernes altid alle direkte identificerende personoplysninger. Sammenkædning med personoplysninger, der er indsamlet på anden vis, sker ikke.

Den ovenfor beskrevne behandling, navnlig analyse eller opbevaring af informationer på enheden, gennemføres kun, hvis du jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

8) Retargeting/ Remarketing/Reklameanbefaling

Meta Pixel uden avanceret datasammenligning

Inden for vores online-tilbud bruger vi "Meta Pixel"-tjenesten fra følgende udbyder: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Meta")

Hvis en bruger klikker på en annonce, vi placerer på Facebook og/eller Instagram, udvides URL'en på vores linkede side med en parameter, der bruger "Meta Pixel". Efter omdirigering indtastes denne URL-parameter derefter i brugerens browser af en cookie, som vores linkede side selv sætter.

Dette gør det på den ene side muligt for Meta at fastlægge de besøgende til vores online-tilbud som målgruppe for visning af annoncer (såkaldte "annoncer"). Derfor bruger vi tjenesten til kun at vise de Facebook- og/eller Instagram-annoncer, der er placeret af os, til brugere, der har vist interesse for vores online-tilbud, eller som har bestemte egenskaber (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter, som kan bestemmes ud fra de besøgte websteder), som vi sender til Meta (såkaldte "Custom Audiences").

På den anden side kan "metapixlen" bruges til at spore, om brugere blev omdirigeret til vores hjemmeside efter at have klikket på en annonce, og hvilke handlinger de foretog der (såkaldt "konverteringssporing").

De indsamlede data er anonyme for os, så de tillader os ikke at drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Dataene opbevares og behandles dog af Meta, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Meta kan bruge dataene til egne annonceringsformål.

Al behandling beskrevet ovenfor, især indstillingen af ​​cookies til at læse information på den anvendte enhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at deaktivere denne tjeneste i "cookie-samtykkeværktøjet", der findes på hjemmesiden.

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med udbyderen, som sikrer beskyttelsen af ​​vores besøgendes data og forbyder uautoriseret videregivelse til tredjemand.

Den information, der genereres af Meta, overføres normalt til en Meta-server og gemmes der; I denne sammenhæng kan der også være tale om overførsel til Meta Platforms Inc.-servere i USA.

For dataoverførsler til USA har udbyderen tilsluttet sig EU-US databeskyttelsesrammen (EU-US Data Privacy Framework), som sikrer overholdelse af europæiske databeskyttelsesniveauer på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

9) Sidefunktioner

9.1 LinkedIn-plugin som Shariff-løsning

På vores websted bruger vi plugins fra det sociale netværk fra følgende udbyder: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Disse plugins muliggør direkte interaktioner med indhold på det sociale netværk.

For at øge beskyttelsen af dine data når du besøger vores websted, er pluginsene i første omgang deaktiveret ved hjælp af den såkaldte "2-kliks"- eller "Shariff"-løsning, der er integreret i siden. Denne integrering garanterer, at der, når du besøger en side på vores websted, der indeholder sådanne plugins, ikke uden videre oprettes forbindelse til udbyderens servere.

Først når du aktiverer pluginsene og dermed jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, giver dit samtykke til overførslen af data, opretter din browser en direkte forbindelse til udbyderens servere. Uafhængigt af om du er logget på en eksisterende brugerprofil, sendes i den forbindelse i et vist omfang informationer om din enhed (herunder din IP-adresse), din browser og dit sideforløb til udbyderen, der i givet fald viderebehandler dem.

Hvis du er logget på en eksisterende brugerprofil i udbyderens sociale netværk, offentliggøres informationer om de via pluginsene gennemførte interaktioner desuden der, og dine kontakter kan se informationerne.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på det aktiverede plugin igen og dermed deaktivere det. Tilbagekaldelsen har dog ingen virkning på de data, der allerede er blevet overført til udbyderen.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

Til overførslen af oplysninger til USA bruger udbyderen den Europæiske Kommissions standardkontrakter for overførsel af personoplysninger, som skal sikre, at det europæiske databeskyttelsesniveau overholdes.

Når du klikker på knappen og dermed giver dit samtykke, åbnes et nyt browservindue, og siden fra LinkedIn hentes, hvor du (evt. efter indtastning af dine login-oplysninger) kan interagere med de derværende plugins.

Retsgrundlaget for brugen af LinkedIn-pluginen med Shariff-løsning er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. En videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart sker kun, efter at du har klikket på knappen, og du på den måde har givet dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR.

9.2 Pinterest-plugin med Shariff-løsning

På vores websted bruger vi plugins fra det sociale netværk fra følgende udbyder: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA

Disse plugins muliggør direkte interaktioner med indhold på det sociale netværk.

For at øge beskyttelsen af dine data når du besøger vores websted, er pluginsene i første omgang deaktiveret ved hjælp af den såkaldte "2-kliks"- eller "Shariff"-løsning, der er integreret i siden. Denne integrering garanterer, at der, når du besøger en side på vores websted, der indeholder sådanne plugins, ikke uden videre oprettes forbindelse til udbyderens servere.

Først når du aktiverer pluginsene og dermed jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, giver dit samtykke til overførslen af data, opretter din browser en direkte forbindelse til udbyderens servere. Uafhængigt af om du er logget på en eksisterende brugerprofil, sendes i den forbindelse i et vist omfang informationer om din enhed (herunder din IP-adresse), din browser og dit sideforløb til udbyderen, der i givet fald viderebehandler dem.

Hvis du er logget på en eksisterende brugerprofil i udbyderens sociale netværk, offentliggøres informationer om de via pluginsene gennemførte interaktioner desuden der, og dine kontakter kan se informationerne.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på det aktiverede plugin igen og dermed deaktivere det. Tilbagekaldelsen har dog ingen virkning på de data, der allerede er blevet overført til udbyderen.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

Til overførslen af oplysninger til USA bruger udbyderen den Europæiske Kommissions standardkontrakter for overførsel af personoplysninger, som skal sikre, at det europæiske databeskyttelsesniveau overholdes.

Når du klikker på knappen og dermed giver dit samtykke, åbnes et nyt browservindue, og siden fra Pinterest hentes, hvor du (evt. efter indtastning af dine login-oplysninger) kan interagere med de derværende plugins.

Retsgrundlaget for brugen af Pinterest-pluginen med Shariff-løsning er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. En videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart sker kun, efter at du har klikket på knappen, og du på den måde har givet dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Pinterest, som vi har indgået en aftale med, til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA.

9.3 Anvendelse af YouTube-videoer 

Dette websted bruger plugins, der viser og afspiller videoer fra følgende udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Data kan desuden sendes til: Google LLC., USA

Når du besøger en side på vores websted med en sådan plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til udbyderens servere for at downloade denne plugin. I den forbindelse sendes bestemte informationer, inklusive din IP-adresse, til udbyderen.

Hvis integrerede videoer startes via denne plugin, bruger udbyderen desuden cookies til at indsamle oplysninger om brugerens adfærd, oprette afspilningsstatistikker og forhindre ulovlig adfærd.

Hvis du er logget på en af udbyderens brugerkonti, mens du besøger websiden, sammenkædes dine data med din konto, når du klikker på videoen. Hvis du ikke ønsker denne sammenkædning med din konto, skal du logge af, inden du starter afspilningen.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på den anvendte enhed, gennemføres kun, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Al form for behandling af personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, udføres kun, hvis du iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil.  

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. For at trække dit samtykke tilbage skal du deaktivere denne tjeneste i den "Cookie-Consent-Tool", der er stillet til rådighed på websiden. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google vedrørende brugen af YouTube-videoer. Med denne aftale forpligter Google sig til at beskytte personoplysningerne om de personer, der besøger siden, og til ikke videregive disse oplysninger til tredjepart.

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Google til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA.

 

9.4 Google Maps

På vores website anvender vi Google Maps (API) fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google Maps er en webtjeneste til visning af interaktive (land-)kort, med henblik på visuel præsentation af geografiske informationer. Via brugen af denne tjeneste vises vores fysiske placering, hvilket gør det er nemmere at finde vej til os.

Allerede i forbindelse med indlæsningen af diverse undersider integreret i Google Maps, sendes informationer om din brug af vores website (som f.eks. din IP-adresse) videre til Googles server, hvor oplysningerne gemmes. Her kan det også forekomme, at data overføres til Google LLC. i USA. Dette sker uanset om du er logget ind på en brugerkonto hos Google eller slet ikke har en brugerkonto hos Google. Hvis du er logget ind på Google, kobles dine data direkte sammen med din brugerkonto. Hvis du ikke ønsker denne sammenkobling af dine data, skal du logge ud inden du klikker på knappen. Google gemmer dine data (også selvom du ikke er logget ind) som brugerprofil og analyserer disse data. En sådan analyse finder især sted i henhold til artikel 6, afsnit 1 lit. f i GDPR med udgangspunkt i Googles berettigede interesse i at anvende personaliserede reklamer, markedsforskning og/eller brugertilpasset visning af sit website. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af denne brugerprofil, og skal i den forbindelse henvende dig til Google.

Hvis du ikke er indforstået med den fremtidige videreformidling af dine data til Google i forbindelse med brugen af Google Maps, har du mulighed for at deaktivere webtjenesten Google Maps fuldstændigt. Dette gør du ved at deaktivere JavaScript i din browser. Google Maps, og dermed også kortvisningen, kan i så fald ikke længere anvendes via denne internetside.

Du kan læse Googles brugervilkår på https://developers.google.com/maps/terms?hl=en, brugervilkårene for Google Maps finder du på https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

Du finder udførlige oplysninger om databeskyttelse vedrørende anvendelsen af Google Maps på Googles internetside ("Google Privacy Policy"): https://privacy.google.com/intl/da/index.html#

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Al form for behandling af personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, udføres kun, hvis du iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil.  

Uden dette samtykke må Google Maps ikke anvendes, mens du besøger siden.

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. For at trække dit samtykke tilbage skal du deaktivere denne tjeneste i den "Cookie-Consent-Tool", der er stillet til rådighed på websiden. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google vedrørende brugen af Google Maps. Med denne aftale forpligter Google sig til at beskytte personoplysningerne om de personer, der besøger siden, og til ikke videregive disse oplysninger til tredjepart.

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Google til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA.

 

9.5 Google Web Fonts

For at sikre en ensartet præsentation af skrifttyper bruger denne side de såkaldte webfonte fra følgende udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Data overføres også til: Google LLC, USA

Når en siden åbnes, indlæser din browser de påkrævede webfonte i din browsers cache, så tekster og skrifttyper vises korrekt, og den skaber en direkte forbindelse til udbyderens servere. I den forbindelse sendes bestemte informationer, inklusive din IP-adresse, til udbyderen.

Behandlingen af personoplysninger som led i oprettelsen af forbindelsen til skrifttypeudbyderen foretages kun, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet. Hvis din browser ikke understøtter webfonte, anvendes en standardskrifttype fra din computer.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Al form for behandling af personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, udføres kun, hvis du iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil.  

Uden dette samtykke må Google Web Fonts ikke anvendes, mens du besøger siden.

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. For at trække dit samtykke tilbage skal du deaktivere denne tjeneste i den "Cookie-Consent-Tool", der er stillet til rådighed på websiden. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google vedrørende brugen af Google Web Fonts. Med denne aftale forpligter Google sig til at beskytte personoplysningerne om de personer, der besøger siden, og til ikke videregive disse oplysninger til tredjepart.

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Google til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA.

 

9.4 Google reCAPTCHA
På dette websted bruger vi CAPTCHA-tjenesten fra følgende udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Tjenesten kontrollerer, om en indtastning foretages af en fysisk person, eller om der er tale om misbrug i form af maskinel eller automatisk behandling, og blokerer spam, DDos-angreb og lignende automatiserede skadelige angreb. For at sikre, at en handling udføres af et menneske og ikke af en automatiseret bot, indsamler udbyderen IP-adressen på den anvendte slutenhed, genkendelsesdata for den anvendte browser og operativsystemtype samt dato og varighed af besøget og overfører disse til udbyderens servere til evaluering.

Retsgrundlag er vores legitime interesse i at fastslå den enkeltes personlige ansvar på internettet og i at undgå misbrug og spam, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

I det omfang det er retligt påkrævet, har vi iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR indhentet dit udtrykkelige samtykke til den ovennævnte behandling af dine data.  

Uden dette samtykke må Google reCAPTCHA ikke anvendes, mens du besøger siden.

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. For at trække dit samtykke tilbage skal du deaktivere denne tjeneste i den "Cookie-Consent-Tool", der er stillet til rådighed på websiden. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google vedrørende brugen af Google reCAPTCHA. Med denne aftale forpligter Google sig til at beskytte personoplysningerne om de personer, der besøger siden, og til ikke videregive disse oplysninger til tredjepart.

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Google til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA.

10) Sonstig

10.1 Cookie-værktøj
Dette websted bruger til indsamling af virksomme brugersamtykker til cookies og cookie-baserede applikationer, der kræver samtykke, et såkaldt "cookie-værktøj". "Cookie-værktøjet" vises i form af en interaktiv brugerflade, når webstedet åbnes. Samtykket gives ved at sætte flueben ud for bestemte cookies og/eller cookie-baserede applikationer. Der udføres kun de cookies/tjenester, som kræver samtykke, hvor den besøgende har sat et flueben og givet sit samtykke. Dermed sikres det, der kun gemmes cookies på enheden, når den besøgende har givet sit samtykke.

Værktøjet sætter altid tekniske cookies (nødvendige cookies) for at gemme dine cookie-indstillinger. Personoplysninger behandles generelt ikke her.

I enkelte tilfælde kan personoplysninger blive behandlet i forbindelse med lagring, tilordning eller protokollering af cookie-indstillinger (herunder IP-adressen). Dette sker ifølge art. 6 afs. 1 litra f DSGVO på grundlag af en legitim interesse i en lovlig, brugerspecifik og brugervenlig cookie-samtykkeløsning og dermed i en lovlig udformning af vores websted.

Andre retsgrundlag for behandlingen er også art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Vi er som dataansvarlige underlagt den retlige forpligtelse til at gøre brugen af ikke-tekniske cookies (ikke-nødvendige cookies) afhængig af brugerens samtykke.

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med udbyderen, som sikrer beskyttelsen af vores hjemmesidebesøgers data og forbyder uautoriseret videregivelse til tredjeparter.

Yderligere informationer om webstedets udbyder og indstillingsmuligheder i cookie-værktøjet findes på den tilhørende brugerflade på vores websted.

 

10.2 Elasticsearch

Dette websted bruger søgeteknologitjenesten fra følgende udbyder: ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, USA

For at kunne stille produktsøgefunktionen via søgefeltet til rådighed samt af hensyn til navigationen og filtrene indsamler og gemmer udbyderen visse brugeroplysninger (blandt andet bruger-/session-ID) i anonymiseret form.

Hvis der i den forbindelse også behandles personoplysninger, sker behandlingen heraf jf. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR på baggrund af vores legitime interesse i at stille en fejltolerant produktsøgning til rådighed og i at gøre det nemmere at finde frem til produkterne og herved optimere markedsføringen af vores ydelse.

Til overførslen af oplysninger til USA bruger udbyderen den Europæiske Kommissions standardkontrakter for overførsel af personoplysninger, som skal sikre, at det europæiske databeskyttelsesniveau overholdes.

 

10.4. Cloud-tjenester
(1) Denne website benytter Google Cloud-tjenester. Tjenesteudbyder for det europæiske område er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Tjenesteudbyderen er en del af moderselskabet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://cloud.google.com/. Du finder databeskyttelseserklæringen på https://www.google.com/policies/privacy. Du finder sikkerhedsanvisningerne på https://www.google.com/policies/privacy. For at garantere et databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse ved behandlingen af data i tredjelande henviser Google til de standardiserede kontraktvilkår: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms. Du finder yderligere oplysninger om databeskyttelse på: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.  Google arbejder med en kontrakt om behandling af ordrebehandling iht. art. 28 i den generelle forordning om databeskyttelse, der fungerer som databeskyttelsesretligt grundlag for vores kunderelation til Google. Du finder anvendelsesbetingelserne for Google Cloud-platformen på: https://cloud.google.com/terms/.

(2) Nedenstående datatyper kan behandles:  
- Stamdata som f.eks. navne og adresser 
- Indholdsdata som f.eks. tekster, fotografier og videoer 
- Anvendelsesdata som f.eks. besøgte websites, interesse i indhold, adgangstider 
- Meta- eller kommunikationsdata som f.eks. IP-adresser

(3) Såfremt der ved hjælp af cloud-tjenesterne stilles formularer eller andre dokumenter eller andet indhold til rådighed, kan der på brugernes enheder gemmes cookies, der bruges til webanalyse. 

(4) Cloud-tjenesterne anvendes til følgende formål: Lagring af dokumenter, administration, kalenderstyring, e-mailforsendelse, tabelberegninger, præsentationer, udveksling af dokumenter, indhold og informationer med bestemte modtagere samt offentliggørelse af websites, formularer og videokonferencer. Inden for disse rammer kan personrelaterede oplysninger behandles og gemmes på Google Cloud-servere. 

(5) Retsgrundlaget er dit samtykke iht. art. 6, stk.1, første punktum, litra a) i GDPR. 
 

10.5. Anvendelse af Pageflow 
(1) Vi anvender Pageflow på vores webside. Pageflow er en open source-software og webhosting-service. Tjenesten drives af Codevise Solutions Limited, Deutz-Mülheimer Straße 129, D-51063 Köln, der arbejder for os som ordrebehandler iht. art. 28 i GDPR. 

(2) Ved hjælp af Pageflow kan tekster, fotos, video- og audiofiler ved hjælp interaktive elementer arrangeres til komplekse fortællinger. Hvis du tilgår dette indhold, etableres en forbindelse til servere hos Codevise Solutions GmbH, Deutz-Mülheimer Straße 129, 51063 Köln. Lagringen i logfiles sker for at sikre websidens tekniske funktionsevne. Ved hjælp af disse informationer er det muligt at garantere en fejlfri præsentation på forskellige enheder og browsere og vise en version, der er optimeret i forhold til den netværkssituation, der står til rådighed. En sammenføring af disse data med andre datakilder sker ikke. 

(3) Når en webside åbnes, behandles følgende data i logfiles: Den anmodende computers IP-adresse, browsertype og browserversion, anvendt operativsystem, URL for den webside, som har iværksat en videresendelse, den tilgåede computers hostnavn, klokkeslættet for serveranmodningen. Disse oplysninger behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at sikre, at Pageflowe er sikker og fungerer korrekt. 

(4) Registreringen af disse oplysninger sker på grundlag af art. 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR. Der foreligger en legitim interesse i den teknisk fejlfrie visning og optimering af websiden – til dette formål skal server-logfilerne registreres. 

(5) Du finder yderligere oplysninger vedrørende håndtering af brugeroplysninger i udbyderens databeskyttelseserklæring: https://www.pageflow.io/en/privacy-policy/

11) Dine rettigheder

11.1  Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

- Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR.

- Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR.

- Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR.

- Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR.

- Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR.

- Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR.

- Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR.

- Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR.


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 18 
91522 Ansbach 
Tel.:+49 (0) 981 180093-0 
https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

11.2 RET TIL INDSIGELSE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.

Du kan naturligvis når som helst gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til brug for reklame og dataanalyse. Vedrørende indsigelse mod reklame kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Tyskland 
Telefon: +49 (0) 8251 901 0
E-mail: info@juzo.de 
Direktør: Annerose Zorn, Jürgen Gold

12) Periode for lagring af personoplysninger

Perioden for lagring af personoplysninger bestemmes af den opbevaringsperiode, der er fastsat i den respektive lovgivning (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsperioder). Når fristen er udløbet, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfyldelse eller indgå aftalen og/eller, at vi ikke har nogen legitim interesse i at lagre dem yderigere.

13) Databehandling i forbindelse med bestillingsafvikling

13.1 For at kunne afvikle din bestilling arbejder vi sammen med nedenstående serviceudbydere, som helt eller delvist hjælper os med gennemførelsen af indgåede kontrakter. Til disse serviceudbydere overføres visse personoplysninger på betingelse af nedenstående informationer.

De personoplysninger, vi har indsamlet, sendes i forbindelse med kontraktafviklingen videre til det leverende transportfirma, i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere varen. Dine betalingsoplysninger giver vi i forbindelse med betalingsafviklingen videre til det pengeinstitut, der håndterer betalingen, i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre betalingen. Såfremt der anvendes betalingstjenester, informerer vi eksplicit om dette i det følgende. Retsgrundlaget for videregivelse af oplysningerne er art. 6 stk. 1 litra b GDPR.

13.2 Gennemførelse af kreditværdighedsundersøgelser

- Creditreform Augsburg
Hvis vi har udlæg (f.eks. ved betaling via faktura efter at varerne er leveret), forbeholder vi os retten til at udføre en kreditværdighedsundersøgelse på basis af matematisk-statistiske metoder for at sikre vores legitime interesse i konstatering af vores kunders betalingsevne. De personoplysninger, der kræves til en kreditværdighedsundersøgelse, videresender vi i henhold til art. 6 stk. 1 litra f GDPR til følgende serviceudbyder:
Creditreform Augsburg Frühschutz & Wipperling KG
Beethovenstraße 4
86150 Augsburg
Kreditværdighedsoplysningen kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte score-værdier). I det omfang der medtages score-værdier i resultatet af kreditværdighedsoplysningen, grunder disse værdier i en videnskabeligt anerkendt matematisk-statisk metode. I beregningen af score-værdierne medtages blandt andet, men ikke udelukkende, adresseoplysninger. Resultatet af kreditværdighedsundersøgelsen med hensyn til den statistiske sandsynlighed for manglende betaling bruger vi til at træffe beslutning om begrundelse, gennemførelse eller afslutning af et kontraktforhold.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger ved at meddele dette til den ansvarlige for databehandlingen eller til ovennævnte kreditoplysningsbureau. Vi har dog fortsat ret til at behandle dine personoplysninger, såfremt dette er nødvendigt for den kontraktmæssige betalingsafvikling.
Databeskyttelseserklæring fra Creditreform Augsburg: https://www.creditreform.de/augsburg/datenschutz

- IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH
Vi overfører dine oplysninger i tilfælde af en kreditrisiko (navn, adresse, mailadresse, oplysninger om virksomheden og eventuelt kontrakt- og fordringsoplysninger) for at kunne udføre en kreditværdighedsundersøgelse samt kontrollere muligheden for at levere post til den oplyste adresse og til eventuel inkassobehandling til IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, og eventuel til yderligere samarbejdende kreditoplysningsbureauer. Retsgrundlaget for denne overførsel er artikel 6 I b GDPR og artikel 6 I f GDPR. Overførsler på grundlag af artikel 6 I f GDPR må kun ske, i det omfang dette er nødvendigt for at kunne varetage vores virksomheds legitime interesser, og for så vidt de legitime interesser, rettigheder og frihedsrettigheder hos den pågældende person, som kræver beskyttelse af personoplysningerne, ikke går forud.

For at kunne træffe beslutning om begrundelse, gennemførelse eller afslutning af kontraktindholdet indsamler eller anvender vi desuden automatisk genererede sandsynlighedsværdier, hvis beregninger blandt andet kan indeholde adresseoplysninger. Detaljerede oplysninger vedrørende vores kontraktpartner, IHD, i forbindelse med art. 14 GDPR, det vil sige forretningsformål, formålet med datalagring, retsgrundlaget, modtagerne af data fra IHD, retten til oplysning om gemte personoplysninger og retten til sletning og berigtigelse samt profilering finder du på www.ihd.de/datenschutz/. Oplysningerne vedrørende ovennævntes kontraktpartnere inden for kreditoplysningsbureauer finder du på: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner.

 

Version: 13.03.2024