DA
 • International

 • English Version EN

Lipødem

Ved et lipødem lagrer syge fedtceller sig bestemte steder i kroppen. På disse berørte steder er vævet tryk- og smertefølsomt og har tendens til hurtigere at danne blå mærker (hæmatomer). Fedtansamlingerne ligger, lige i starten af sygdommen, primært fra navlen og ned, altså på bagdelen, hofterne og benene. Senere kan de dog også optræde på armene. Et lipødem, der strækker sig over lår- og hofteområdet, kaldes også "ridebuksefænomen".

Selvtjek

Lymfødem eller lipødem?

For at vise dig forskellene på de to sygdomsbilleder lymf- og lipødem, har vi stillet de vigtigste forskelskriterier op over for hinanden.

LYMFØDEMLIPØDEM

Ødemets optræden

AsymmetriskSymmetrisk
Smerter ved trykNejJa
Blå mærker (hæmatomer)NejJa
Rosen (erysipelas)HyppigNej

Konstateret hævelse på

fod- og/eller håndryg

JaNej

Vigtigt: Denne selvtest erstatter ikke et besøg hos en speciallæge. For at kunne stille en korrekt diagnose er et sådant besøg absolut nødvendigt.


Lipødem

Ved et lipødem (græsk lip = fedt) er der tale om en fedtfordelingsforstyrrelse. Det er næsten udelukkende kvinder, der rammes af lipødem, da disses væv har en anderledes struktur end mænds. Anlægget til et lipødem ligger formentlig allerede i generne hos de ramte. Det er oftest hormonelle ændringer i kroppen, som vi f.eks. kender dem fra puberteten, graviditeter eller overgangsalderen, der er årsag til den kroniske sygdom. Er sygdommen allerede brudt ud, kan der især i disse tilfælde igen ske en forværring af symptomerne. 

Værd at vide


Symptomer

Det varer desværre ofte meget længe, før diagnosen lipødem stilles. I mange tilfælde forveksles det fejlagtigt med adipositas, da begge dele ofte optræder parallelt, hvilket gør differentieringen vanskelig. Ved hjælp af følgende punkter kan du finde ud af, om du eventuelt lider af et lipødem. 

Grafik med symptomer på lipødem

Udvendigt synlige symptomer
Der findes tegn ved hjælp af hvilke, man allerede kan konstatere et lipødem rigtig godt udefra: 

 • Begge ben og/eller arme er overproportionalt påvirket, mens fødder og hænder er slanke og ikke hævede
 • Kroppen ser ud, som om den er sat forkert sammen, overkroppen er forholdsvis slank. Bagdelen, hofterne og benene og/eller armene er dog tydeligvis mere voluminøse
 • Tøjstørrelserne for over- og underkroppen adskiller sig ekstremt fra hinanden
 • Der er en høj tendens til blå mærker
 • Sport, sund kost eller diæt viser de berørte steder kun få resultater, omfanget reduceres ikke eller kun uvæsentligt
   

Indvendigt konstaterbare symptomer
Ud over de synlige tegn findes der symptomer, ved hjælp af hvilke man kan mærke et lipødem. Disse kan forstærkes yderligere, hvis man sidder længe, står længe, eller bare forstærkes i løbet af dagen eller på grund af varme:

 • Ekstrem berøringsfølsomhed i vævet
 • Smerter ved tryk
 • Tyngdefølelse i benene på grund af øget fedtvæv og ophobet vævsvæske

Hvis du opdager et eller flere tegn, skal du opsøge en speciallæge. Tidlig diagnose er vigtig for at opnå et optimalt behandlingsforløb og modvirke en forværring. 
 


Behandlingskoncept

En forværring af lipødemet kan forebygges ved tidlig diagnose. Da der ved et lipødem er tale om en kronisk sygdom, vil den følge dig hele livet. Omfanget og de mulige følger af lipødemet kan du påvirke positivt ved konsekvent behandling og derved lindre problemerne. Det er vigtigt, at du accepterer dig selv og din sygdom samt lærer behandlingsmulighederne at kende så tidligt som muligt. Det er også vigtigt, at du følger dem konsekvent og bliver "herre" over din egen sygdom.

Ved et lipødem giver hverken diæter, fastekure eller motion den ønskede effekt, for der sker ingen fedtreducering de pågældende steder ved disse tiltag. Du vil kun tabe dig på "sunde" områder af kroppen. Derfor vil man med disse muligheder for behandling af et lipødem ikke kunne nå i mål. Generelt bør man dog alligevel være opmærksom på sund kost, bevægelse og motion i kompressionstøj. Helbredelse af lipødemer ved hjælp af medicin er ikke mulig. Lipødem behandles med Kombineret fysioterapeutisk Lymfebehandling (KFL) med manuel lymfedrænage (MLD) og understøttende kompressionsbehandling (konservativ metode) evt. kombineret med Apparativ intermitterende Kompressionsbehandling (AIK). Dette kan inddeles i to faser (fase 1: Drænagefasen, fase 2: Vedligeholdelses-/optimeringsfasen).

Operative metoder

 • For nogle patienter kan der også komme operative indgreb på tale som f.eks. fedtsugning (liposuktion) og derefter undertiden nødvendige plastikkirurgiske indgreb. Dette skal dog afgøres individuelt fra tilfælde til tilfælde af den behandlende læge og forudsætter først en konsekvent udført konservativ behandlingsmetode.

Liposuktion – Endnu en mulighed inden for lipødembehandling
Det forstørrede fedtvæv kan kun fjernes ved en liposuktion, altså en fedtsugning. Denne behandling bør først udføres efter en konsekvent udført konservativ behandling.
Men heller ikke ved en liposuktion kan der gives garanti for heling af lipødemet. En tidsmæssig aflastning og forringelse af problemerne kan dog opnås.
Overvejer du en liposuktion, er det yderst vigtigt, at du søger rådgivning om de mulige fordele, ulemper og bivirkninger hos en eller flere speciallæger, samt om udgifterne og langtidsresultaterne af denne metode. Kun i de færreste tilfælde betaler sygekasserne udgifterne til en liposuktion (i Tyskland). Udgifterne til en kompressionsbehandling vil derimod ofte blive betalt.

Ambulant eller stationær?
Om lymf- eller lipødemer behandles ambulant eller stationært, afhænger først og fremmest af ødemets stadie og eventuelle ledsagende sygdomme. Af flere grunde kan det være hensigtsmæssigt at få behandlet et ødem stationært:

 • En forbedring af symptomerne kan kun indtræde, hvis behandlingen er komplet og kontinuerlig uden afbrydelser i drænagefasen (KFL fase 1), altså så vidt muligt finder sted dagligt. Hvis den afbrydes, kan resultatet og symptomerne forværres. 
 • Netop hvis et lymf- eller lipødem allerede er mere fremskredent, kan det kræve intensive foranstaltninger at reducere volumen betragteligt. Indimellem sker det, at patienter er beskæftiget med behandling en stor del af dagen. I sådanne tilfælde er ambulant behandling ikke altid mulig.
 • Kun ved daglig brug af kompressionsbandager i drænagefasen eller kompressionsbeklædning i vedligeholdelsesfasen kan der opnås synlige resultater, som også kan opretholdes på længere sigt. Ofte kan motivationen aftage netop i behandlingens vedligeholdelsesfase. Et stationært ophold med en konsekvent drænagebehandling og deraf resulterende volumen- og smertereducering kan her være en supplerende støtte til også fortsat at bruge kompressionsbeklædningen.
 • En stationær behandling omfatter også andre vigtige støttende foranstaltninger som hudpleje, kostvejledning, smertebehandling, konditionstræning, psykologisk rådgivning eller vejledning i egenbehandling efter udskrivningen. En intensiv drænagefase og oplæring i korrekt egenbehandling kan du også gennemføre på klinikker med fokus på lymfebehandling.

Komplikationer

Tilblivelse af et lipo-lymfødem

Især i de fremskredne stadier af et lipødem opstår der ofte, som allerede forklaret under lymfødemet, et såkaldt "lipo-lymfødem".

Her optræder der ud over det allerede eksisterende lipødem også en lymfeafløbsforstyrrelse. Denne blandingsform opstår ved den ekstreme indsnævring af lymfekarrene ved kraftigt voksende fedtvæv. Lymfen kan ikke længere flyde tilstrækkeligt væk og ophobes i vævet.

Lymfødemet udvikler sig som del af en lipødemsygdom, i modsætning til dens normale ensidige optræden, oftest symmetrisk.


Ortopædiske følgeskader

På grund af volumenforøgningen på inderlårene kan der opstå betragtelige begrænsninger i bevægeligheden og i gangen. Forkert stilling omkring ankel-, knæ- og hofteleddene kan være nogle af følgerne.


Beskadigelse af venesystemet

Hvis du får diagnosen lipødem, anbefales desuden en flebologisk undersøgelse af venesystemet, da venesystemet kan tage skade på grund af et eksisterende lipødem. Ved tidlig konstatering af en venefejlfunktion kan overfladiske åreknuder og beskadigelse af det dybe venesystem undgås, og allerede eksisterende venelidelser kan ligeledes behandles.

Information om mulige venesygdomme finder du i vores patientbrochure "Flebologi - tips og information om din venesundhed".


Information om eventuelle venesygdomme finder du på vores Flebologi-side.