SV
  • International

  • English Version EN

Juzo Akademi

Med erfarenhet, kunskap och praktiska tips erbjuder vi medicinsk personal och arbetslag chansen att fördjupa sina kunskaper, utveckla egna idéer och förverkliga sina mål.

Vill du eller dina specialistläkare och terapeuter fördjupa era fackkunskaper? Juzo Akademi bjuder in er till symposiet. Här väntar dig intressanta föredrag, workshoppar och stimulerande diskussioner – anmäl dig nu!

Flebologi, lymfologi, ärrbehandling och ortopedi – i praktiken kräver dessa ämnesområden solida kunskaper, inlevelseförmåga och ständig vidareutbildning. Juzo Akademi ger vägledning och erbjuder med sina överregionala symposier en plattform för tvärvetenskapligt och interprofessionellt utbyte. Diskutera med medicinare, terapeuter, specialister och annan medicinsk personal och få en inblick i de nya vetenskapliga rönen.


Juzos aktuella symposier

Vill du fortbilda dig inom lymfologi, flebologi, ortopedi eller ärrbehandling? Då är Juzos symposier det rätta valet för dig! Här kan du läsa mer om aktuella evenemang och anmäla dig direkt.


Tillbakablickar på de förgångna symposierna

Reviews Symposia 2019

Tillbakablickar på de förgångna symposierna