SV
  • International

  • English Version EN

Integritetsskyddspolicy

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras. 

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Deutschland, Tel.: +49 (0)8251 901 0, Fax: 0800 08 35 393, E-Mail: info@juzo.de. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen, Tel: 08333 / 926936-0, Email: datenschutz@juzo.de"

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

2.1 Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

- Vår besökta webbplats

- Datum och klockslag för besöket

- Volym på skickade uppgifter i byte

- Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida

- Använd webbläsare

- Använt operativsystem

- Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

2.2 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

3) Cookies

3.1 För att göra vår webbplats attraktiv för dig och för att du ska kunna använda webbplatsens alla funktioner, använder vi små textbaserade datafiler, s.k. webbkakor eller cookies, som lagras på din dator, mobil eller annan enhet. Vissa av dessa webbkakor raderas automatiskt när webbläsaren stängs (s.k. sessionskakor), andra lämnas kvar längre för att dina inställningar för webbsidan ska kunna sparas (s.k. beständiga kakor). Du kan se lagringstiden för beständiga kakor i översikten över inställningar för webbkakor i din webbläsare.  

I den mån att av oss lagrade webbkakor även innebär behandling av dina personuppgifter, är rättslig grund för behandlingen antingen; att vi fullgör ett slutet avtal enligt artilel 6.1 b i dataskyddsförordningen; att du har lämnat ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen; eller vårt berättigade intresse av att tillhandahålla bästa möjliga systemfunktioner för webbplatsen samt av att ditt besök på vår webbplats ska vara så användarvänlig och effektiv som möjlig enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Du kan genom din webbläsares inställningar avgöra om du vill bli informerad om att webbkakor ska lagras på din enhet och om du vill ge ditt samtycke till enskilda webbkakor, till vissa typer av webbkakor eller generellt till samtliga webbkakor.  

Obs! Om du avvisar användningen av webbkakor kan det innebära att du inte kan använda alla funktioner som vår webbplats kan erbjuda dig annars.

3.2 Cookiedeklaration 

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

5) Nyttjande av dina uppgifter för direktannonsering

Registrering för vårt nyhetsbrev via e-post 

När du registrerar dig för vårt e-postnyhetsbrev, skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Det enda du behöver ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivande av ev. ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att kontakta dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi ett s.k. Double Opt-in-förfarande. Detta betyder att vi inte skickar nyhetsbrevet till dig förrän du uttryckligen har samtyckt till att vi skickar ut det. Vi skickar sedan en e-postbekräftelse, vari du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du från och med nu vill få nyhetsbrev.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vid registrering för nyhetsbrevet sparar vi din av internetleverantören (ISP) registrerade IP-adress samt datum och klockslag för inloggningen, för att vid en senare tidpunkt kunna utreda om e-postadressen eventuellt har varit föremål för missbruk. De av oss vid anmälan till nyhetsbrevet registrerade uppgifterna kommer endast att användas i syfte att skicka nyhetsbrev med kommersiell information. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet med den specifika länken i nyhetsbrevet eller genom att meddela tidigare nämnd ansvarig person. Efter avbeställning raderas omgående din e-postadress från vår nyhetsbrevslista, såvida du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss en mer omfattande dataanvändning, som är tillåten enligt lag och vilken vi informerar om i denna försäkran.

6) Webbaserad marknadsföring

Dotdigital

Vid tillhandahållande och synkronisering av olika kundhanteringstjänster använder den här webbplatsen en programvarubaserad marknadsföringstjänst från följande leverantör: dotdigital EMEA Ltd., No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, Storbritannien

Tjänsten möjliggör automatiserad bearbetning av flöden, styrning av annonsering i de marknadsföringskanaler som används och analys av marknadsföringsåtgärdernas resultat, samt en centralstyrd e-postmarknadsföring och kontakthantering.

För att utföra de olika funktionerna används webbkakor (cookies), små textfiler som lagras i webbläsarens cacheminne på den dator, mobil eller annan enhet som du använder och som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder webbplatsen. Webbkakor registrerar vissa uppgifter, t.ex. IP-adress, plats, tidpunkten för besöket på webbsidan osv.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för godkännande av cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

Andra rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling som tillämpas i samband med särskilda tjänster (t.ex. kravet på uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen vid utskick av nyhetsbrev) påverkas inte därav.

För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett avtal om personuppgiftsbiträde med leverantören som förbjuder att uppgifterna obefogat lämnas vidare till tredje part.

I de fall personuppgifter överförs till platsen där leverantören är etablerad säkerställs adekvat dataskyddsnivå genom beslut om adekvat skyddsnivå tagna av Europeiska kommissionen.

7) Webbanalystjänst

7.1 Google (Universal) Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Google (Universal) Analytics använder s.k. webbkakor, små textbaserade datafiler som sparas på din dator, mobil eller annan enhet och som kan utnyttjas för att analysera hur du använder en webbplats. Den av webbkakan skapade informationen om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligen till en av Googles servrar och lagras där, varvid detta kan innebära att överföring även sker till server från Google LCC. i USA.

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av enskild person. Tillägget innebär att Google maskerar (förkortar) din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen och i övriga medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och maskeras (förkortas) där. För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om händelser på webbplatsen och för att till oss leverera ytterligare tjänster anknutna till användningen av webbplatsen och webben. Därvid kommer den IP-adress din webbläsare överför inom ramen för Google (Universal) Analytics inte att kopplas till andra av Googles uppgifter.

Google Analytics erbjuder dessutom en särskild funktion, den s.k. demografiska dimensionen, som ger möjlighet att sammanställa statistik med beskrivningar om ålder, kön och personliga intressen för webbplatsens användare, grundade på utvärderingar av intressebaserad annonsering och under utnyttjande av uppgifter tillhandahållna av tredje part. Funktionen gör det möjligt att fastställa och skilja mellan olika användargrupperingar på webbplatsen, syftande till att på bättre sätt kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot särskilda målgrupper. Uppgiftsposter som insamlats i den ”demografiska dimensionen” kan inte kopplas till enskild person.

För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Analytics och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor från Google Analytics för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke till behandlingen används Google Analytics inte när du besöker webbplatsen.

Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen.

På den här webbplatsen kan tjänsten "Google Signals" också användas som en förlängning av Google Analytics. Med Google Signals kan Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Om du har aktiverat "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och du har kopplat dina Internet-aktiverade enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarbeteendet över enheterna och skapa databasmodeller på grundval av detta, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen (se ovan). Inloggningarna och enhetstyperna för alla sidbesökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den tillhörande konverteringen ägde rum. I den mån Google Signals används får vi inga personuppgifter från Google, utan endast statistik som sammanställs på grundval av Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och därmed stänga av analysen mellan olika enheter.

För att göra detta följer du instruktionerna på denna sida: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv

Ytterligare information finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv

Som en förlängning av Google Analytics kan funktionen "UserIDs" också användas på denna webbplats. Genom att tilldela individuella UserIDs kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Detta innebär att ditt användningsbeteende också kan analyseras på olika enheter om du har gett ditt motsvarande samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter med dina relevanta inloggningsuppgifter. De uppgifter som samlas in på detta sätt visar bland annat på vilken slutenhet du klickade på en annons för första gången och på vilken slutenhet den relevanta konverteringen ägde rum.

Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Google Analytics i vilket vi förpliktar Google Analytics att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de
 

7.2 Google Analytics 4

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (hädanefter ”Google”) och som kan utnyttjas för att analysera hur webbplatser används.

När Google Analytics 4 används, tillämpas vanligen även s.k. webbkakor (cookies). Webbkakor är små textbaserade datafiler som sparas på din dator, mobil eller annan terminal och som kan utnyttjas för att analysera hur du använder en webbplats. De uppgifter om hur du använder webbplatsen som inhämtas genom webbkakor (inklusive den IP-adress din terminal överför – varvid adressens sista siffrorna är raderade, se nedan) överförs i regel till en av Googles servrar, där de lagras och behandlas. I samband härmed kan även uppgifterna överföras till server som hör till företaget Google LLC med säte i USA och där behandlas ytterligare.

När Google Analytics 4 används, blir den IP-adress som din terminal överför när du besöker webbplatsen alltid och automatiskt endast inhämtad och behandlad i anonymiserad form, på så sätt att de registrerade uppgifterna inte kan kopplas direkt till dig som individuell person. Denna automatiska anonymisering erhålls genom att Google raderar de sista sifforna i IP-adressen som överförs av din terminal när du befinner dig inom den Europeiska Unionen (EU) eller annan medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

På vårt uppdrag utnyttjar Google denna och andra uppgifter för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter (reports) om vad du gör och hur du beter dig på webbplatsen och åt oss tillhandahålla dessa och andra tjänster, relaterade till din användning av webbplatsen och webben. Därvid kommer Google Analytics 4 inte att koppla den av din terminal överförda och förkortade IP-adressen till andra av Googles uppgifter. De uppgifter som insamlas i samband med användningen av Google Analytics 4 lagras i 2 månader och raderas därefter.

Google Analytics 4 erbjuder dessutom en särskild funktion, den s.k. demografiska dimensionen, som ger möjlighet att sammanställa statistik med beskrivningar om ålder, kön och personliga intressen för webbplatsanvändare, grundade på utvärderingar av intresserelaterad reklam och under utnyttjande av uppgifter erbjudna av tredje part. Funktionen gör det möjligt att fastställa och skilja mellan olika användargrupperingar på webbplatsen, syftande till att på bättre sätt kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot särskilda målgrupper. Uppgifter som insamlats i den “demografiska dimensionen“ kan inte kopplas till enskild person och därmed inte till dig som individuell person. Uppgifter som insamlats i den “demografiska dimensionen“ lagras i två månader och raderas därefter.

Alla behandlingar som sägs ovan, särskilt placeringen av webbkakor från Google Analytics för lagring och avläsning av uppgifter om den dator, mobil eller annan terminal du använder för att besöka webbplatsen, utförs endast om du uttryckligen lämnat ditt samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke, används Google Analytics 4 inte när du besöker webbplatsen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt "verktyg för samtycke till webbkakor" (Cookie-Consent-Tool) som finns på webbplatsen.

På den här webbplatsen kan tjänsten "Google Signals" också användas som en förlängning av Google Analytics. Med Google Signals kan Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Om du har aktiverat "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och du har kopplat dina Internet-aktiverade enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarbeteendet över enheterna och skapa databasmodeller på grundval av detta, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen (se ovan). Inloggningarna och enhetstyperna för alla sidbesökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den tillhörande konverteringen ägde rum. I den mån Google Signals används får vi inga personuppgifter från Google, utan endast statistik som sammanställs på grundval av Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och därmed stänga av analysen mellan olika enheter.

För att göra detta följer du instruktionerna på denna sida: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv

Ytterligare information finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv

Som en förlängning av Google Analytics kan funktionen "UserIDs" också användas på denna webbplats. Genom att tilldela individuella UserIDs kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Detta innebär att ditt användningsbeteende också kan analyseras på olika enheter om du har gett ditt motsvarande samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter med dina relevanta inloggningsuppgifter. De uppgifter som samlas in på detta sätt visar bland annat på vilken slutenhet du klickade på en annons för första gången och på vilken slutenhet den relevanta konverteringen ägde rum.

Vi har med Google slutit avtal om s.k. personuppgiftsbiträde för vår användning av Google Analytics 4, vilket ålägger Google att skydda våra kunders personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

För mer rättsinformation om Google Analytics 4 se: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de

För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Analytics 4 och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

7.3 Google Tag Manager

Denna webbplats använder "Google Tag Manager", en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan: "Google"). Google Tag Manager ger en teknisk grund för att samla olika webbapplikationer, däribland spårnings- och analystjänster, och för att kalibrera, styra och fastställa villkor för dem via ett enhetligt användargränssnitt.

Google Tag Manager lagrar eller läser inte någon information på användarnas enheter. Tjänsten utför inte heller någon självständig dataanalys.

Däremot överför Google Tag Manager din ip-adress till Google vid sidanrop och kan i förekommande fall lagra den där. Även överföring till servrar som tillhör Google LLC. i USA är möjlig.

Denna behandling utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a i dataskyddsförordningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke till behandlingen används Google Tag Manager inte när du besöker webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att inaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen. Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google i vilket vi förpliktar Google att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Mer information om Google Tag Managers integritetsskyddspolicy finns här: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=sv

Separat information om de dataskyddsrelaterade tjänster och applikationer som har kombinerats i Google Tag Manager får du i respektive avsnitt i föreliggande integritetsskyddspolicy.

 

7.4 Mouseflow (Mouseflow ApS)

Denna webbplats använder webbanalystjänsten från följande leverantör: Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark

Med hjälp av cookies och/eller jämförbar teknik (spårningspixlar, algoritmer för inläsning av enhets- och webbläsarinformation) hämtar och lagrar tjänsten pseudonymiserade uppgifter om besökarna, bland annat information om den använda enheten, som IP-adress och webbläsarinformation, för att kunna genomföra statistiska analyser av användarbeteendet på vår webbplats och skapa pseudonymiserade användarprofiler. Bland annat möjliggör detta en analys av beteendemönster (s.k. heatmaps), som visar sidbesökens längd samt interaktioner med sidinnehåll (t.ex. textinmatning, bläddring, klick och mouse-overs). Pseudonymiseringen omöjliggör i regel en direkt identifiering av en enskild person. Det sker ingen sammankoppling med uppgifter om dig som person som inhämtats på andra sätt.

All personuppgiftsbehandling som beskrivs ovan, särskilt inhämtning eller lagring av information från den använda enheten, utförs endast om har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.

8) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

Meta Pixel utan avancerad datajämförelse

Inom vårt onlineerbjudande använder vi tjänsten "Meta Pixel" från följande leverantör: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Meta")

Om en användare klickar på en annons som vi placerar på Facebook och/eller Instagram, utökas webbadressen till vår länkade sida med en parameter som använder "Meta Pixel". Efter omdirigering skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare av en cookie som vår länkade sida sätter själv.

Å ena sidan gör detta det möjligt för Meta att avgöra besökarna till vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade ”annonser”). Följaktligen använder vi tjänsten för att endast visa de Facebook- och/eller Instagram-annonser som vi placerar för användare som har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter, som kan fastställas utifrån de webbplatser som besöks) som vi överför till Meta (så kallade "Custom Audiences").

Å andra sidan kan "metapixeln" användas för att spåra om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en annons och vilka åtgärder de vidtog där (så kallad "konverteringsspårning").

Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss, så den tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Meta så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Meta kan använda uppgifterna för sina egna annonseringsändamål.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information på den enhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "verktyget för samtycke för cookies" som finns på webbplatsen.

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören, som säkerställer skyddet av våra webbplatsbesökares data och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Informationen som genereras av Meta överförs vanligtvis till en Meta-server och lagras där; I detta sammanhang kan det även ske en överföring till Meta Platforms Inc.-servrar i USA.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med europeiska dataskyddsnivåer på grundval av ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen.

9) Sajtfunktioner

9.1 LinkedIn-plugin-program som Shariff-lösning

Vår webbplats använder plugin-program för sociala nätverk från följande leverantör: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Detta plugin-program möjliggör direkt interaktion med innehåll på sociala nätverk.

För att öka skyddet för dina uppgifter vid besök på vår webbplats är plugin-programmen initialt inaktiverade och integrerade på sidan med hjälp av en så kallad Shariff-lösning, eller ”2-klick”-lösning.

Denna integrering säkerställer att inläsningen av en sida på vår webbplats med denna typ av plugin-program inte upprättar någon anslutning till leverantörens servrar.

Det är först när du aktiverar plugin-programmen och därmed ger ditt samtycke till överföringen av personuppgifter enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen som din webbläsare upprättar en direkt förbindelse till leverantörens servrar. Oavsett om du har loggat in på en befintlig användarprofil eller inte överförs då i viss omfattning information om din använda enhet (bland annat din IP-adress), din webbläsare och din sidhistorik till leverantören, där den vid behov behandlas ytterligare.

Om du är inloggad på en befintlig användarprofil i leverantörens sociala nätverk offentliggörs dessutom information om de interaktioner som genomförs via plugin-programmet där och visas för dina kontakter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att inaktivera det plugin-program som aktiverats genom att klicka en gång till. Återkallandet påverkar däremot inte de uppgifter som redan har överförts till leverantören.

För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.

Vad gäller överföringen av personuppgifter till USA åberopar leverantören de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls.

När du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke öppnas ett nytt webbläsarfönster som läser in sidan från LinkedIn. På denna sida kan du (ev. efter att ha skrivit in dina inloggningsuppgifter) interagera med plugin-programmen där.

Rättslig grund för användningen av LinkedIn-plugin-programmet med Shariff-lösning är artikel 6 stycke 1 f i GDPR. Dina personuppgifter överförs endast till tredjepartsleverantören om du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

 

9.2 Pinterest-plugin som Shariff-lösning

Vår webbplats använder plugin-program för sociala nätverk från följande leverantör: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA

Detta plugin-program möjliggör direkt interaktion med innehåll på sociala nätverk.

För att öka skyddet för dina uppgifter vid besök på vår webbplats är plugin-programmen initialt inaktiverade och integrerade på sidan med hjälp av en så kallad Shariff-lösning, eller ”2-klick”-lösning.

Denna integrering säkerställer att inläsningen av en sida på vår webbplats med denna typ av plugin-program inte upprättar någon anslutning till leverantörens servrar.

Det är först när du aktiverar plugin-programmen och därmed ger ditt samtycke till överföringen av personuppgifter enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen som din webbläsare upprättar en direkt förbindelse till leverantörens servrar. Oavsett om du har loggat in på en befintlig användarprofil eller inte överförs då i viss omfattning information om din använda enhet (bland annat din IP-adress), din webbläsare och din sidhistorik till leverantören, där den vid behov behandlas ytterligare.

Om du är inloggad på en befintlig användarprofil i leverantörens sociala nätverk offentliggörs dessutom information om de interaktioner som genomförs via plugin-programmet där och visas för dina kontakter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att inaktivera det plugin-program som aktiverats genom att klicka en gång till. Återkallandet påverkar däremot inte de uppgifter som redan har överförts till leverantören.

För att skydda besökarnas personuppgifter har vi slutit ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.

Vad gäller överföringen av personuppgifter till USA åberopar leverantören de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls.

När du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke öppnas ett nytt webbläsarfönster som läser in sidan från Pinterest. På denna sida kan du (ev. efter att ha skrivit in dina inloggningsuppgifter) interagera med plugin-programmen där.

Rättslig grund för användningen av Pinterest-plugin-programmet med Shariff-lösning är artikel 6 stycke 1 f i GDPR. Dina personuppgifter överförs endast till tredjepartsleverantören om du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Pinterest s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA, och som omfattas av vårt avtal med Pinterest.

9.3 Youtube

Denna webbplats använder plugin-program för att visa och spela upp videor från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Uppgifter kan dessutom överföras till: Google LLC., USA

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till leverantörens servrar för att läsa in plugin-programmet. I samband med detta överförs vissa uppgifter, bland annat din IP-adress, till leverantören.

Om uppspelning av inbäddade videor startar via plugin-programmet använder leverantören dessutom cookies för att samla in information om användarbeteenden, skapa uppspelningsstatistik och förhindra missbruk.

Om du under ditt besök på sidan är inloggad på ett användarkonto hos leverantören kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att denna koppling till ditt konto ska genomföras måste du logga ut innan du klickar på knappen för uppspelning.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst via det verktyg för samtycke till cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

All bearbetning enligt ovan kommer endast att verkställas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av YouTube-videor, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

 

9.4 Google Maps

På vår webbplats använder vi även Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor med visuellt framställd geografisk information. Vi använder tjänster för att visa dig vår position och underlätta för dig att nå fram till oss.

Redan när du öppnar undersidor där kartan från Google Maps är inbäddad, överförs uppgifter om din användning (t.ex. din IP-adress) av vår webbplats till Googles servrar och lagras där. Härvid kan överföring till Google LCC.:s servrar i USA förekomma. Sådan överföring sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto som du har loggat in på eller om sådant användarkonto överhuvudtaget förekommer. Om du är inloggad på Google kopplas dina personuppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att denna koppling till din profil hos Google ska genomföras måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar dessa. Du har rätt att invända mot att sådan användarprofil skapas. För att utöva denna rättighet måste du kontakta Google. Om du inte vill att dina personuppgifter i framtiden ska överföras till Google när du använder Google Maps har du även möjligheten att fullständigt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av användningen av JavaScript i din webbläsare. Därefter kan Google Maps och därmed visningen av kartor på denna webbplats inte längre användas.

Du kan se Googles allmänna användningsvillkor på https://policies.google.com/terms?hl=sv&gl=de. Du kan se Googles särskilda användningsvillkor för Google Maps på https://consent.google.se/m?continue=https://www.google.se/maps/@59.314254,18.0616341,14z?hl%3Dsv&gl=DE&m=0&pc=m&hl=sv&src=1.

Omfattande upplysningar om integritetsskydd i samband med användning av Google Maps (Google Privacy Policy) finns på Googles webbplats https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Vi har i överensstämmelse med artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan i de fall så krävs enligt lag. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att genom att följa ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

All bearbetning enligt ovan kommer endast att verkställas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.  

Utan detta samtycke kommer Google Maps inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google Maps, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

9.5 Google webbfonter

För att kunna visa typsnitt på ett enhetligt sätt använder denna sida så kallade webbtypsnitt från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Uppgifterna kommer också att överföras till: Google LLC, USA

När du öppnar en sida läser webbläsaren in de webbtypsnitt som behövs från cacheminnet för att kunna visa texter och typsnitt på rätt sätt och skapar en direkt koppling till leverantörens servrar. I samband med detta överförs viss webbläsarinformation, bland annat din IP-adress, till leverantören.

Behandlingen av personuppgifter i samband med uppkopplingen mot leverantören av typsnitt utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst via det verktyg för samtycke till cookies (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen. Om din webbläsare saknar stöd för webbtypsnitt används istället ett standardtypsnitt som finns på din dator.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

All bearbetning enligt ovan kommer endast att verkställas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.  

Utan detta samtycke kommer Google Web Fonts inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google Web Fonts, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

 

9.6 Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi en captcha-tjänst från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Uppgifter kan dessutom överföras till: Google LLC, USA. För den optiska utformningen av captcha-fönstret använder leverantören ”Google Fonts”, dvs. typsnitt som Google tillhandahåller på internet. Ingen annan behandling sker av ytterligare uppgifter än de som nämns ovan som redan överförs via ReCaptcha-funktionen till Google.

Tjänsten kontrollerar om det är en fysisk person som gör en inmatning eller om det rör sig om ett missbruk i form av maskinell eller automatisk behandling. Tjänsten blockerar på så sätt även spam, DDoS-attacker och liknande automatiserade skadliga angrepp. För att säkerställa att en åtgärd utförs av en människa och inte av en automatiserad bot samlar leverantören in IP-adressen för den slutenhet som används, igenkänningsdata för den webbläsare och operativsystemstyp som används samt datum och varaktighet för besöket och överför dessa till leverantörens servrar för utvärdering.

För att skydda besökarnas personuppgifter har vi ingått ett personuppgiftsbiträdeavtal med leverantören som förbjuder att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

I den mån lagen kräver detta har vi för ovan angivna bearbetning av dina data inhämtat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.  

Utan detta samtycke kommer Google reCAPTCHA inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google reCAPTCHA, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

10) Övrigt

10.1 Verktyg för samtycke till webbkakor

Denna webbplats använder ett verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) för att på effektivt sätt inhämta användares samtycke till webbkakor som kräver samtycke och till tillämpningar som bygger på användning av webbkakor. Verktyget för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) visas för användare som öppnar sidan i form av en gränssnittspanel där användare kan bocka för vilka webbkakor och/eller på webbkakor baserade tillämpningar som användaren väljer att lämna sitt samtycke till. Detta verktyg för samtycke till webbkakor innebär att endast de av våra webbkakor/tjänster laddas som användaren har lämnat samtycke till genom att sätta bock i tillhörande ruta. (Gäller de webbkakor/tjänster som kräver samtycke.) Därmed säkerställs att sådana webbkakor endast placeras på användarens dator, mobil eller annan enhet om användaren har lämnat sitt samtycke därtill.

Samtyckesverktyget placerar själv webbkakor som är tekniskt nödvändiga för att spara användarens val. Härvid sker som regel ingen behandling av personuppgifter.

Om behandling av personuppgifter (t.ex. IP-adress) ändå förekommer i enskilt fall för att spara, tilldela eller protokollera användarens inställningar gällande webbkakor, är rättslig grund för denna behandling vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av en samtyckeshantering av webbkakor som är lagenlig, individuell och användarvänlig och därmed att vi kan utforma vår webbplats i överensstämmelse med lagenligt gällande bestämmelser.

Rättslig grund för denna behandling är vidare artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen. Som ansvarig för tillämpningen är vi enligt gällande lag förpliktade att endast använda webbkakor som användaren har lämnat sitt samtycke till. (Gäller inte tekniskt nödvändiga webbkakor.)

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Mer information om den ansvarige för vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) och användarens valmöjligheteter i samband därmed, finns direkt på användargränssnittet på vår webbplats.
 

10.2 Elasticsearch

Denna webbplats använder en tjänst för webbanalys från följande leverantör: ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, USA

För att användaren ska kunna navigera, filtrera och söka efter artiklar genom sökrutan insamlar och lagrar leverantören vissa uppgifter om användaren (exempelvis användar- och sessions-ID) i anonymiserad form.

I den mån denna behandling även omfattar personuppgifter är rättslig grund för behandlingen vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f dataskyddsförordningen att tillhandahålla en feltolerant sökning efter artiklar samt att göra det enklare att hitta och på bästa möjliga sätt marknadsföra våra erbjudanden.

Vad gäller överföringen av personuppgifter till USA åberopar leverantören de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls.

 

10.3 Molntjänster 
(1) Denna webbplats använder molntjänster från Google Cloud. Tjänsteleverantör för Europa är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Tjänsteleverantören är en del av moderbolaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://cloud.google.com/. Integritetspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy. Säkerhetsinformation finns på: https://cloud.google.com/secutity/privacy. För att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå enligt GDPR vid bearbetningen av data i tredje land åberopar Google standardavtalsklausuler: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms. Ytterligare information om dataskydd finns på: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.  Google tillhandahåller ett avtal om bearbetning genom personuppgiftsbiträde enligt artikel 28 GDPR, vilket fungerar som dataskyddsrättslig grund för vår kundrelation till Google. Användarvillkoren för Google Cloud-plattformen finns på: https://cloud.google.com/terms/

(2) Följande typer av uppgifter kan bearbetas:  
- Uppgifter som t.ex. namn och adress 
- Innehållsdata som t.ex. textinmatningar, foton och videofilmer 
- Användningsdata som t.ex. besökta webbplatser, intresse av innehåll, åtkomsttider 
- Meta- resp. kommunikationsdata som t.ex. IP-adresser

(3) Såvida formulär eller andra dokument och annat innehåll tillhandahålls med hjälp av molntjänsterna kan cookies sparas på användarnas enheter i syfte att användas för webbanalys.

(4) Användningen av molntjänsterna sker i följande syften: dokumentlagring, administration, kalenderadministration, e-postförsändelse, tabellberäkningar, presentationer, utbyte av dokument, innehåll och information med vissa mottagare samt publicering av webbplatser, formulär och videokonferenser. Inom ramen för detta kan personuppgifter behandlas och sparas på Google Cloud-servrar.
  
(5) Rättslig grund är ditt samtycke, artikel 6.1 a i GDPR. 

 

10.4 Användning av Pageflow 
(1) Vi använder Pageflow på vår webbplats. Pageflow är en open source-programvara och webhosting-tjänst. Operatör av tjänsten är Codevise Solutions Limited, Deutz-Mülheimer Straße 129, D-51063 Köln, som agerar som vårt personuppgiftsbiträde enligt artikel 28 i GDPR.

(2) Med Pageflow kan texter, foton, video- och audiofiler med interaktiva element arrangeras till komplexa berättelser. När du får tillgång till detta innehåll upprättas en förbindelse till servrar tillhörande Codevise Solutions GmbH, Deutz-Mülheimer Straße 129, 51063 Köln. Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens tekniska funktioner. Med hjälp av denna information kan vi säkerställa felfri visning i olika enheter och webbläsare samt visa en version som är optimerad för det tillgängliga nätverket. Dessa data integreras inte med andra datakällor. 

(3) När en webbplats öppnas bearbetas följande data i loggfiler: IP-adressen för anropande dator, typ och version av webbläsare, använt operativsystem, URL för den webbplats som har föranlett en vidarebefordran, värdnamn på besökande dator, klockslag för serveranropet. Dessa uppgifter bearbetas enbart i ovan nämnda syften och för att säkerställa att Pageflow fungerar säkert och korrekt.

(4) Registreringen av dessa uppgifter sker baserat på artikel 6.1 f i GDPR. Det föreligger ett berättigat intresse i en tekniskt felfri visning och optimering av webbplatsen – för detta måste serverloggfilerna registreras. 

(5) Mer information om hanteringen av användardata finns i leverantörens integritetspolicy på: https://www.pageflow.io/en/privacy-policy/

11) Rättigheter för berörda

11.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

- Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;

- Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;

- Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;

- Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;

- Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;

- Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;

- Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;

- Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 18 
91522 Ansbach 
Tel.:+49 (0) 981 180093-0 
https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

11.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

OM DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS AV OSS FÖR UTSKICK AV DIREKTREKLAM, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST OCH MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN INVÄNDA MOT ANVÄNDNINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM RÖR DIG I SYFTE ATT GÖRA UTSKICK AV SÅDAN REKLAM.

Du kan naturligtvis när som helst göra invändningar mot bearbetning av dina personuppgifter för syften som rör reklam och dataanalys. Du kan informera oss om dina invändningar mot reklam via följande kontaktuppgifter:

Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Tyskland 
Telefon: +49 8251 901 0
e-post: info@juzo.de
Verkställande direktörer: Annerose Zorn, Jürgen Gold

12) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.

13) Databearbetning för orderhantering

13.1 För hantering av din beställning samarbetar vi med nedanstående tjänsteleverantörer, som helt eller delvis stöder oss när vi genomför inkomna avtal. Till dessa tjänsteleverantörer vidarebefordras vissa personuppgifter på grundval av följande information.


De personuppgifter vi har samlat in vidarebefordras inom ramen för avtalets genomförande till det transportföretag som har fått uppdraget att utföra leveransen, om detta krävs för leverans av varan. Dina betaluppgifter vidarebefordrar vi till det kreditinstitut som fått uppdraget att genomföra betalningen, om detta krävs för att kunna utföra betalningen. Om betaltjänstleverantörer används får du explicit information om detta nedan. Rättslig grund för vidarebefordran av uppgifterna är då artikel 6 stycke 1 b i GDPR.


13.2 Genomförande av kreditprövningar


- Creditreform Augsburg
Om vi presterar i förskott (t.ex. genom leverans per faktura) förbehåller vi oss rätten att göra en kreditprövning på grunden av matematisk-statistiska förfaranden, för att tillvarata vårt berättigade intresse att fastställa våra kunders betalningsförmåga. De personuppgifter som krävs för kreditprövningen överför vi enligt artikel 6 stycke 1 f i GDPR till följande tjänsteleverantörer:
Creditreform Augsburg Frühschutz & Wipperling KG
Beethovenstraße 4
D-86150 Augsburg
Kreditupplysningarna kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade score-värden). Om score-värden ingår i resultatet av kreditupplysningarna har de grund i ett vetenskapligt erkänt matematisk-statistiskt förfarande. Vid beräkningen av score-värdena ingår bland annat, men inte enbart, adressuppgifter. Resultatet av kreditupplysningen beträffande statistisk sannolikhet för utebliven betalning använder vi för att kunna avgöra motiveringen, genomförandet eller avslutet av ett avtalsförhållande.
Du kan när som helst göra invändningar mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till ansvarshavande person för databearbetning eller till kreditupplysningsföretaget som vi nämnde ovan. Vi är dock fortfarande eventuellt berättigade att använda dina personuppgifter om detta krävs för att hantera betalningar enligt avtalet.
Integritetspolicy för Creditreform Augsburg: https://www.creditreform.de/augsburg/datenschutz


- IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH
Vi vidarebefordrar dina uppgifter om det föreligger en kreditrisk (namn, postadress, e-postadress, företagsuppgifter och eventuellt avtals- och kravdata) för att göra en kreditprövning samt för kontroll av leveransbarhet till den angivna postadressen samt för inkassobearbetning till IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, D-50226 Frechen, och vid behov även till andra samarbetande kreditupplysningsföretag. Rättslig grund för denna överföring är artikel 6 I b i GDPR och artikel 6 I f i GDPR. Överföringar med grund i artikel 6 I f i GDPR får endast göras om detta krävs för att tillvarata vårt företags berättigade intressen och de intressen eller grundläggande rättigheter och grundläggande friheter för den berörda person som kräver skydd av personuppgifterna inte överväger.

För att kunna avgöra motiveringen, genomförandet eller avslutet av avtalsförhållandet samlar vi in eller använder dessutom automatiskt skapade sannolikhetsvärden. I beräkningen av dessa kan bland annat postadressuppgifter ingå. Detaljerad information om vår avtalspartner, IHD, enligt artikel 14 i GDPR, alltså om affärssyftet, om syftet för datalagringen där, om den rättsliga grunden, om datamottagare för IHD, om rätten till sin egen information och rätten att radera och korrigera samt profilering hittar du på www.ihd.de/datenschutz/. Information om deras avtalspartner på kreditupplysningsområdet hittar du på: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner.

 

Version: 18.03.2024