SV
 • International

 • English Version EN

Kontrollerad kvalitet

Medicinska hjälpmedel från Juzo är tillförlitliga. Det betyder att våra patienter kan lita på att produkterna har en konsekvent hög och noggrant testad produktkvalitet.  

Juzos kompressionsprodukter tillverkas nästan uteslutande i Tyskland och i USA. Enbart material av hög kvalitet som uppnår de tuffa kraven används.  

Som grundande medlem av kvalitetsmärkningssällskapet var Juzo ansvariga för att definiera de speciella kvalitetskraven på produkter inom kompressionsbehandlingen. Dessa är idag fastlagda i RAL-standarden och utgör en förutsättning för att produkter ska tas upp i hjälpmedelsregistret. 1998 introducerade Juzo, som ett av de första företagen i branschen, ett allmänt kvalitetsledningssystem. Årliga granskningar av certifieringsorgan intygar att kvalitetsstandarden alltid ligger på samma höga nivå.

 

Tillförlitligt

Juzo har rätt att märka sina produkter med följande kvalitetsmärkningar:

Oeko-Tex Standard 100 certifikat

Här handlar det om ett globalt enhetligt och oberoende kontroll- och certifieringssystem för textila råvaror, mellan- och slutprodukter i alla steg av tillverkningen. Ju mer hud en produkt berör, desto striktare är de human-ekologiska kraven som produkten måste uppfylla. Juzos rund- och flatstickade kompressionsprodukter är märkta med textilmärkningen ”Oeko-Tex Standard 100”. På så vis säkerställer Juzo att produkternas alla beståndsdelar är ofarliga ur ett hälso- och human-ekologiskt perspektiv. Kraven i ”Oeko-Tex Standard 100” är bra mycket högre än vad de gällande nationella lagarna föreskriver.

Öko-Tex logga

ISO-certifiering

Redan 1998 införde Julius Zorn GmbH ett allmänt kvalitetsledningssystem och certifierades som ett av de första företagen i branschen enligt DIN EN ISO 46001. Juzo är för närvarande certifierade enligt DIN EN ISO 13485, som ersätter DIN EN ISO 46001.
 

Kvalitetsmärket RAL

Medicinska kompressionsstrumpor från Juzo uppfyller de gällande RAL-föreskrifterna. Alla bindande riktlinjer för tillverkning av medicinska kompressionsstrumpor och -ärmar är fastställda i kontrollbestämmelserna.
 
Detta innefattar till exempel: 
 

 • Materialets beskaffenhet (humanekologiskt ofarligt)
   
 • Regelbundna kontroller, t.ex. vid forskningsinstitutet Hohenstein
   
 • Gummielastiska egenskaper i längd- och tvärriktning
   
 • Kompressionsklasserna 1–4 (för ärmar kompressionsklasserna 1–3)
   
 • Tillverkningen av måttsydda strumpor och strumpor i standardstorlekar


   
Kvalitetsmärket RAL

Försäkran om överensstämmelse

Julius Zorn GmbH tillverkar medicinska hjälpmedel såsom kompressionsprodukter, bandage och ortoser. Alla produkter från Juzo är medicintekniska produkter i riskklass 1, vilket är den lägsta riskklassen enligt MDR. Som tillverkare av medicintekniska lågriskprodukter får Julius Zorn GmbH enligt bilaga VIII i EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter själva försäkra produkternas överensstämmelse utifrån kraven i förordningen och utfärda försäkran om överensstämmelse.

Juzos miljöpolicy – ”Vår gemensamma morgondag”

Vår policy är vårt gröna hjärta. Det märks inte bara i vår företagsfärg. 

Vi tar ansvar för miljön, engagerar oss i våra medmänniskor och satsar på energibesparing, sopsortering och återanvändning. Det är bara hållbart arbete som håller i längden.

Fair gestrickt