SV
  • International

  • English Version EN

Juzos symposier 2018

Vill du eller dina specialistläkare och terapeuter fördjupa era fackkunskaper? Juzo Akademi bjuder in er till symposiet 2018. Här väntar dig intressanta föredrag, workshoppar och stimulerande diskussioner – anmäl dig nu!

Flebologi, lymfologi, ärrbehandling och ortopedi – i praktiken kräver dessa ämnesområden solida kunskaper, inlevelseförmåga och ständig vidareutbildning.

Juzo Akademi ger vägledning och erbjuder med sina överregionala symposier en plattform för tvärvetenskapligt och interprofessionellt utbyte.

Diskutera med medicinare, terapeuter, specialister och annan medicinsk personal och få en inblick i de nya vetenskapliga rönen. Var där 2018 du med!

Dace Zanker

Din kontaktperson
Juzo Akademi

Det tredje internationella symposiet i lymfologi

State of the Art: Building bridges "Lymphoedema"

26.05.2018
Gent (Belgien)

Det tredje internationella symposiet i flebologi

Venösa sjukdomar: Prevention, terapi och flebologiska utmaningar

24.11.2018
Unterschleißheim nära München (Tyskland)