SV
  • International

  • English Version EN

Ärrbehandling hos barn – del 3

Barns ärrbehandling kan ta mycket lång tid och kräver en hel del tålamod. Ta reda på hur du kan motivera barnet. Efter svåra hudskador behöver de drabbade barnen en stor dos tålamod, för det är i...

Tips för en framgångsrik ärrbehandling

Ta reda på hur dina patienter kan främja läkningsprocessen och förbättra resultatet av ärrbehandlingen genom aktiv självbehandling. Självbehandlingen är en avgörande faktor i ärrbehandlingen. Utan pat...

Vill du få koll på det senaste via mejl? Se då till att anmäla dig till Juzos nyhetsbrev för fackhandeln!