SV
  • International

  • English Version EN

Kompressionssystem för ödembehandling

Effektiva produkter som främjar avsvällning

Under avsvällningsfasen i början av en ödembehandling kan omfångsmåtten ofta variera. Under denna fas lämpar sig medicinska reglerbara kompressionssystem som Juzo ACS Light och Juzo Compression Wrap särskilt väl. Dessutom är de medicinska reglerbara kompressionssystemen – i jämförelse med konventionella kompressionslindor – enkla att ta på själv, vilket ger goda möjligheter till individuell egenvård.

Under den aktuella kompressionsbehandlingen lämpar sig Juzo SoftCompress väl för polstring och optimal tryckfördelning. Skumplastkanalerna som löper vertikalt har en unik ytstruktur som främjar lymfsystemets funktion.

Juzo ACS light på ben
Juzo ACS Light

Effektiva reglerbara kompressionssystem (Kompressionstryck upp till 40 mmHg)
Art. J701LI, J702LI, J703LI, J704LI (Nedre extremitet)
Art. J705LI, J706LI (Övre extremitet)
 

Lifestylebild
Juzo Compression Wrap

Ett reglerbart kompressionssystem (Kompressionstryck 30-60 mmHg)
Art. 6000LF, 6000 LC, 6081
 

Juzo SoftCompress ärmdel
Juzo SoftCompress

Underliggande polstring för ödembehandlingen
Art. 6823, 6822 (Övre extremiteter)
Art. 6831, 6830, 6821, 6820 (Nedre extremiteter)

Juzo Liner
Juzo Liner

Understrumpa för medicinska reglerbara kompressionssystem
Art. 6082

Juzo Pressure Monitor
Juzo Pressure Monitor

Mät kompressionstrycket enklare än någonsin
Art. 9065