SV
 • International

 • English Version EN

Därför ska man behandla ärr!  

Tyvärr lämnar ärr nästan alltid spår efter sig. Men det finns goda behandlingsmöjligheter som förbättrar både funktion och utseende betydligt. Utöver det visuella finns det flera andra skäl som motiverar en behandling av ärr. Utan behandling kan det förutom överkänslighet, ökad klåda och smärtor uppstå spänd hud och förhårdnader i vävnaden. Dessutom kan det förekomma funktions- och rörlighetsbegränsningar, till exempel i händerna eller andra leder.  

I synnerhet kraftigt upphöjda (hypertrofiska) ärr eller tjocka ärr (keloider) kan dessutom medföra psykiskt lidande och trauma.  

Eftersom ärrbehandlingen har störst effekt under de första två åren bör man utnyttja denna tid även för att förbättra ärrkvaliteten.

Kvinna med ScarPrime Light-leggings

Skäl till ärrbehandling

 • Undvika funktions- och rörlighetsbegränsningar
 • Främja ärrvävnadens flexibilitet
 • Minska smärtor
 • Minska överkänslighet och klåda
 • Förbättra utseendet
 • Undvika psykiska konsekvenser (trauma)

Hur behandlar man bäst ett ärr?  

Eftersom inget ärr är det andra likt måste även behandlingen anpassas individuellt utifrån typ av ärr, placering och andra faktorer. Behandlingen består normalt av olika åtgärder som kompletterar varandra.
För att få bästa möjliga resultat måste behandlingen sättas in tidigt efter ett ingrepp. På så sätt kan tiden då ärret är aktivt utnyttjas maximalt. Vid alla ärr bör icke-invasiv (konservativ) behandling därför påbörjas direkt efter att såret har läkt.
Vid ärr med avsevärda funktions- eller rörelsebegränsningar kan det krävas en ärrkorrigering. Beroende på ärrets egenskaper görs den kirurgiskt eller t.ex. med laserterapi.
Behandlande läkare avgör vilken kombination av olika behandlingsmetoder som passar bäst i det specifika fallet.


Behandlingsalternativ  

I princip skiljer man mellan icke-invasiva eller konservativa och invasiva behandlingsmetoder inom ärrbehandling. Begreppet Konservativ behandling omfattar all behandling med läkemedel och fysikalisk behandling. Som Invasiv behandling betecknas alla åtgärder där man tränger in i kroppen med något instrument, dvs. gör en öppning i huden. Hit hör främst kirurgiska ingrepp.

Hur fungerar kompressionsbehandling?

En möjlig behandlingsmetod inom ärrbehandling är att utöva tryck (kompression) mot ärrområdet. Detta kan ske i form av en flatstickad kompressionsprodukt som tillverkas individuellt för varje kroppsdel. Kompression har använts framgångsrikt inom ärrbehandling i många år. Så länge ärret fortfarande är aktivt och har en genomblödning kan kompressionsbehandling ha en positiv effekt även vid äldre ärr.

Kvinna med thoraxprodukt

Anpassning av kompressionsprodukten  

En exakt anpassad kompressionsprodukt utövar ett effektivt medicinskt och konstant tryck och bidrar till en avsevärd förbättring av ärrområdet. Den ska inte skära in men inte heller glida. Särskilt utbildad medicinsk personal i fackhandeln tar dina personliga kroppsmått. Därefter kan en kompressionsprodukt som passar dig exakt tillverkas (t.ex. ScarComfort). När dina mått tas avgörs dessutom om ytterligare specialutrustning ska inkluderas, t.ex. tryckkuddar (pelotter), för att få ett optimalt och jämnt tryck i ärrområdet. Den kompressionsklass och därmed tryckets intensitet som lämpar sig för den aktuella behandlingen ordineras av läkaren.

Kompressionsproduktens passform  

Kompressionsprodukten sitter åt hårt, som en andra hud på kroppen. Det är bara därigenom önskat tryck uppnås. Därför kan du, särskilt i början av behandlingen, behöva vänja dig vid den. Vid nya ärr kan det ibland också vara obekvämt att ta på och använda produkten. Detta ska man inte låta sig påverkas av. Endast genom konsekvent användning av kompressionsprodukten, både dag och natt, kan ett tillfredsställande resultat uppnås.  

Med lite övning och praktiska hjälpmedel blir det med tiden lättare och lättare att ta på kompressionsprodukten och att använda den, och det kommer att bli en daglig rutin.

Kompressionsbehandlingens effekt

Bild Hypertrofiskt ärr

Bild 1 Hypertrofiskt, tjockt ärr utan kompression

Tillplattat ärr under kompressionsmaterialet

Bild 2 Tillplattat ärr under kompressionsmaterialet

Så snart såret har slutit sig kan man börja med kompressionsbehandlingen. Tack vare att kompressionsprodukten ger ett jämnt tryck över en stor yta kan ärrområdet påverkas positivt på många sätt:
 

 • Okontrollerad tillväxt kan undvikas
   
 • Ärret ökar inte i omfattning
   
 • Ärret bleknar
   
 • Mjukare ärrvävnad
   
 • Ärrets tjocklek minskar
   
 • Den känsliga huden eller transplantatet skyddas
   
 • Klådan i ärrområdet minskar
   
 • Eventuella smärtor minskar
   
 • Ökad rörlighet i ärr vid leder
   
 • Risken för att ärr dras ihop och orsakar förstyvningar i leder minimeras

Pelotter av silikon

Silikonpelotter hjälper på delar av kroppen där tillräckligt tryck på ärrvävnaden inte kan åstadkommas enbart med kompression. På dessa ställen används silikonpelotterna under kompressionsprodukten. Detta kan t.ex. vara området runt ankeln eller på dekolletaget.

Kompressionsbehandlingens längd

Hur länge kompressionsbehandlingen behöver pågå beror på olika faktorer och kan därför variera från sex månader till två år. För att få ett lyckat behandlingsresultat är det viktigt att du är väl förberedd för behandlingen och har tålamod, men även att du får hjälp och stöd från familj och vänner. Ärret kan bara läka bra utan funktionsbegränsningar om kompressionsprodukterna används konsekvent (enligt läkares ordination).

Andra faktorer som påverkar behandlingens längd:
 

 • Ärrens svårighetsgrad
   
 • Var på kroppen ärren sitter och hur utbredda de är
   
 • Den individuella läkningsreaktionen
En familj som målar

Bra att veta

Med kompressionsbehandling går det i många fall att undvika ärrkorrigering genom operation. Detta måste dock avgöras individuellt och från fall till fall.

Silikonbehandling  

Att behandla ärr med silikon är ytterligare ett effektivt alternativ inom ärrbehandling. Silikon bevarar hudens naturliga fuktighet, så att ärrområdet inte torkar ut. Silikonprodukter består av 100 % medicinskt silikon. Eftersom silikon är mjukt och mycket elastiskt och anpassningsbart är det behagligt och inte störande att använda. Silikonpads – som Juzo ScarPad – är självhäftande och kan användas såväl tillsammans med en kompressionsprodukt som separat. Andra silikonprodukter – som Juzo Silon®-TEX – sys in direkt i kompressionsprodukten. Om silikonprodukter börjar användas tidigt under kompressionsbehandlingen kan denna kompletteras på bästa sätt och effekten förbättras ytterligare:  

 

 • Mjukare ärrvävnad
 • Okontrollerad tillväxt av ärret reduceras
 • Extra skydd av ny ärrvävnad resp. transplantat
 • Förhindrar direkt friktion mot huden

Bra att veta

Silikonprodukter används först när såret är helt stängt. För att garantera hygienen och undvika irritation i den känsliga, nybildade huden är det viktigt att silikonpadsen rengörs regelbundet.

Fysio- och ergoterapi

Ärrets ersättningsvävnad har dessvärre inte alla egenskaper som den ursprungliga huden. Främst på händerna och fötterna, men även på övriga leder kan det innebära funktions- och rörlighetsbegränsningar. Det främsta syftet med fysioterapeutisk ärrbehandling är att upprätthålla och återställa rörligheten och funktionaliteten. Med manuella rörlighets- och massagetekniker förbättras den lokala blodcirkulationen, integrering med strukturer under huden frigörs, spänningar och överkänslighet minskar och ärret blir mjukare och mer elastiskt.

Mamma med dotter i medicinsk fackhandel

Skötsel av ärr

Så snart såret är helt stängt kan man börja med självbehandling av ärret. Eftersom ärrvävnad har en tendens att torka ut lämpar sig krämer och geler som innehåller silikon. De bildar en tunn film på ytan och förhindrar att ärret torkar ut. Om de masseras in regelbundet och intensivt blir ärrvävnaden smidigare och mer flexibel.

För att förebygga inflammationer ska ärrområdet rengöras regelbundet och alltid hållas hygieniskt rent.

Det finns ett flertal invasiva behandlingsmetoder som används beroende på typen av ärr och syftet med behandlingen. Medan vissa behandlingsmetoder främst är utformade för att återställa rörligheten och funktionaliteten, kan andra metoder framför allt avlägsna eller förbättra synlig vanställdhet och påfallande förändringar.

Kirurgisk ärrborttagning  

Mindre ärr, hypertrofiska ärr och keloider kan avlägsnas kirurgiskt. Öppningen som uppstår ersätts normalt med närliggande vävnad.

Även vid större ärr finns det olika behandlingsalternativ. Större öppningar kan stängas stegvis under flera operationer. Hud som saknas kan även transplanteras med ett hudtransplantat som tagits från en annan del av kroppen.
I ansiktet och på delar av kroppen med stor belastning, till exempel lederna, används då främst fullhudstransplantat som består av en hudbit med underhud (subkutis) och fullständig överhud (epidermis). Vid djupare eller större sår används däremot ofta delhudstransplantat. Detta består endast av det översta och delar av det mellersta hudlagret. För att kunna täcka en större yta kan huden dessutom skäras som ett nät.


Möjliga invasiva behandlingsmetoder beroende på typen av ärr

 Hypertrofiska ärr (upphöjda ärr)Keloider (tjock ärrvävnad med tillväxt)Atrofiska ärr (insjunkna ärr, akneärr)Sklerotiska ärr (hopdragna, hårda ärr)
Kirurgisk ärrborttagning++ +
Dermabrasion+ + 
Microneedling  + 
Insprutning  + 
Kortisoninjektioner++  
Laserbehandling+i kombination med kirurgisk borttagning+ 
Frysning++  
Strålningsbehandling +  

Tips för en framgångsrik ärrbehandling

Här får du några värdefulla tips på hur du kan bidra till en lyckad ärrbehandling. Ofta är det de små sakerna som inte innebär någon stor ansträngning, men som medför ytterligare framsteg, som kan underlätta behandlingen.

Symbol Användningstid 23 h

Användningstid
Använd kompressionsprodukten exakt enligt läkarens föreskrifter. Endast då kan ett optimalt behandlingsresultat uppnås. Normalt bärs produkten även på natten och tas endast av för att tvättas. 

Symbol Solskydd

Solstrålning
Utsätt inte ärren för direkt solljus och skydda huden med tillräckligt solskydd. Direkt solljus bidrar till att hypertrofiska ärr bildas. Ärrvävnaden kan dessutom få en mörk missfärgning. Kompressionsprodukter från Juzo (Juzo ScarComfort) garanterar solskyddsfaktor 30. Silikonpads från Juzo (Juzo ScarPad) ger extra skydd eftersom de har solskyddsfaktor 50.

Symbol 40-graderstvätt

Rengöring av kompressionsprodukter
Du kan tvätta dina kompressionsprodukter i tvättmaskinens fintvättsprogram (upp till 40 °C). Hudavlagringar, salvor, smuts och dammpartiklar kan överföras till vävnaden. Tvätta därför dina kompressionsprodukter varje dag. Då behåller de sina elastiska egenskaper länge och kompressionsproduktens livslängd ökar. Vi rekommenderar att du alltid använder vårt milda Juzo Specialtvättmedel. Använd inte sköljmedel eftersom mjukgöringsmedel angriper kompressionstrådarna!

Symbol Fysioterapi/ergoterapi

Fysioterapi/ergoterapi
Anpassad rörelse genom fysio- och ergoterapi spelar stor roll för en effektiv ärrbehandling. Det gör att ärrvävnaden mobiliseras och får bättre genomblödning, och bindväven blir mjukare. Dessutom kan felaktiga ställningar i leden eller förstyvningar i extremiteterna behandlas optimalt och bästa möjliga resultat därigenom uppnås. Det är mycket viktigt att du följer din läkares behandlingsrekommendationer.

Symbol Rengöring av silikonpads

Rengöring av silikonpads
Rengör din ScarPad varje dag. Endast då kan du säkerställa att hygienen i området kring ärret är tillräcklig och att produkten sitter ordentligt på plats. ScarPad tvättas med ett särskilt rengöringsmedel (Juzo ScarPad Cleaning Soap). Häll ett par droppar av medlet på ScarPad och tvätta den noga under rinnande varmvatten. Lägg paden med den klibbiga ytan uppåt på en torr handduk efter att du har tvättat den. Silikonpaden kan användas igen när den är helt torr.

Symbol Skötsel av ärr

Skötsel av ärr
Genom daglig insmörjning och massage hålls ärrvävnaden smidig. Hygienen är mycket viktig: Håll rent i området kring ärret för att undvika inflammationer. Följ skötselanvisningarna från din behandlande läkare.

Symbol Passform

Passform
Kompressionsprodukter måste sitta perfekt och får inte skära in i huden eller glida. Kroppsmåtten ändras vid viktökningar/-minskningar och hos barn som växer. Rådfråga i så fall medicinsk personal, som kontrollerar att kompressionsprodukten sitter som den ska och eventuellt tar mått för att tillverka en ny.

Symbol Öppna sår

Öppna sår
Silikonpads får aldrig användas på öppna sår! Om du har sår på kroppen måste du tala med din läkare innan du börjar använda kompressionsprodukter. Om behandlande personal godkänner det kan en kompressionsprodukt användas över mindre sår ovanpå ett förband eller en kompress. Kvarvarande defekter kan läka extra snabbt och utan komplikationer under kompressionstryck.

Vanliga frågor om ärrbehandling

Passform och påtagning

Kvinna med thoraxprodukt dricker en smoothie

Skötsel av ärr

Användningstid och reservprodukt

Tvätt och materialskötsel

Silikonpads

Övrigt